Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo obce Hôrka pozostáva z 9 poslancov.

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,12 kB

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

ROKOVACÍ PORIADOK OZ OBCE HORKA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 556,87 kB

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Hôrka

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,92 kB