Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

85/2022

Neuvedené

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

22. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022

84/2022

1 200,00 EUR

Obec Hôrka

CSS SENIORPARK, n.o.

22. 11. 2022

Dodatok ku kúpnej zmluve

01

Neuvedené

Obec Hôrka

prof. Ing. Ján Závadský, Phd. a doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

21. 11. 2022

Zmluva číslo C/141/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka - Cintorín Kišovce

83/2022

20,00 EUR

Obec Hôrka

Anna Racinová

21. 11. 2022

Zmluva čislo C/241/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka - Cintorín Kišovce

82/2022

20,00 EUR

Obec Hôrka

Róbert Remenár

21. 11. 2022

Zmluva číslo B/43/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka - Cintorín Kišovce

81/2022

20,00 EUR

Obec Hôrka

Štefánia Plaštiaková

15. 11. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

80/2022

1 000,00 EUR

Obec Hôrka

MUDr. Milan Lunter a manž. Lenka Lunterová

8. 11. 2022

Kúpna zmluva

79/2022

850,00 EUR

Obec Hôrka

Dubrovčák Stanislav, PaedDr. a Anna Dubrovčáková, Mgr.

8. 11. 2022

Kúpna zmluva

78/2022

1 770,00 EUR

Obec Hôrka

Čižik Ján

7. 11. 2022

Nájomná zmluva

77/2022

79,80 EUR

Obec Hôrka

Paciga Štefan

27. 10. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

76/2022

14,99 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

20. 10. 2022

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

75/2022

45,10 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

11. 10. 2022

Zmluva o dielo číslo R-22435

74/2022

36,54 EUR ročné poplatky

SERIO s.r.o.

Obec Hôrka

21. 9. 2022

Zmluva č. 73/2022 - 2023 o zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠP J.A. Baťu Svit

73/2022

Neuvedené

SOŠP J.A.Baťu

Obec Hôrka

9. 9. 2022

Zmluva čislo 75/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka - Cintorín Hôrka

72/2022

30,00 EUR

Obec Hôrka

Anna Madejová

9. 9. 2022

Zmluva čislo C/240/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka - Cintorín Kišovce

71/2022

10,00 EUR

Obec Hôrka

Renáta Gajdošová

9. 9. 2022

Zmluva číslo B/33/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka - Cintorín Kišovce

70/2022

20,00 EUR

Obec Hôrka

Zdenka Palgutová

9. 9. 2022

Zmluva číslo B/104/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Hôrka - Cintorín Kišovce

69/2022

20,00 EUR

Obec Hôrka

Mária Škrečková

30. 8. 2022

Zmluva o poskytovaní technickej pomoci

68/2022

1 650,00 EUR

TEXNET s.r.o.

Obec Hôrka

24. 8. 2022

Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

67/2022

30,00 EUR mesačne

Obec Hôrka

My Dreams o.z.

19. 8. 2022

Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

66/2022

20,00 EUR mesačne

Obec Hôrka

Súkromná základná umelecká škola Fantázia

16. 8. 2022

Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

65/2022

370,00 EUR

Erik Figmik

Obec Hôrka

16. 8. 2022

Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

64/2022

0,60€ / m2 / rok

Obec Hôrka

Milan Korenko a Marianna Korenková

12. 8. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

63/2022

cena nie je uvedená

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

12. 8. 2022

Nájomná zmluva

62/2022

208,20 EUR

Obec Hôrka

Peter Gajan

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 176-200 z 445