Komisia finančná a správy majetku

Členovia komisie

predseda komisie: Ing. Ján Brachňak

členovia: PaedDr. Stanislav Dubrovčák, Ing. Ingrid Chorovská, Emil Chovanec, Juraj Proner, Katarína Žoldáková