Komisia na ochranu verejného záujmu

Členovia komisie

predseda: Bc. Jana Šuliková

členovia: Emil Chovanec, Michal Marko