Úsek školstvo

Základná škola, Hôrka 50

Riaditeľka: Mgr. Jana Dávidová

PaM, účtovníctvo: Mgr. Mária Štefková (pre prenesené kompetencie)

Učitelia: 

 • PaedDr. Ivan Bujňák (učiteľ náboženskej výchovy)
 • Mgr. Katarína Hudzíková 
 • PaedDr. Zuzana Lazorová
 • Mgr. Mariana Pšeneková
 • Mgr. Andrea Rákociová

Školník–údržbár: Rastislav Drenčény

Upratovačka: Eva Korenková, Silvia Meliorisová

Školský klub ako súčasť Základnej školy, Hôrka 50

Vychovávateľky:                                 

 • Ľubomíra Barani (1. odd.) 
 • Katarína Kokavcová (2. odd.)

Materská škola, Hôrka 565

Riaditeľka: Mgr. Beata Machová

PaM, účtovníctvo: Mgr. Mária Štefková (pre originálne kompetencie)

Učiteľky:

 • Bc. Františka Chorovská
 • Zdenka Knurovská
 • Mgr. Štefánia Kováčová
 • Petra Rakociová
 • Mgr. Alena Šavelová

Upratovačka: Marcela Šebová

Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Hôrka 50

Vedúca ŠJ: Bc. Jana Lörincová

Kuchárka: Martina Michlíková

Kuchárka: Jaroslava Chovancová

Pomocná sila: Marta Ďanovská

Upratovačka: Silvia Meliorisová