Cirkev

Spišskoštiavnický dekanát – farnosť Hôrka

kostolFarský kostol: Kostol sv. Ondreja

Farár: PaedDr. Ivan Bujňák

Adresa: Ondrej č. 46, 059 12 Hôrka

Telefón: +421527793618

E-mail: horka@kapitula.sk

Web: horka.fara.sk

Nedeľné sv. omše: 10:00 hod.

kostolFiliálky

Kostol sv. Márie Magdalény – Kišovce

Nedeľné sv. omše: 8:00 hod.