Hasiči

Dobrovoľný hasičský zbor Hôrka

Adresa: Hôrka 141, 059 12 Hôrka

IČO: 001774747314

Predseda: Tomáš Tarbaj

Členovia výboru

Veliteľ: Peter Korenko 

Tajomník: Martina Barillová

Preventivár: Štefan Žoldák

Strojník: Michal Krajňak

Referent mládeže: Silvia Cimermanová

Pokladník: Simona Gorecká

Revízor: Milan Korenko