Šport

Telovýchovná Jednota Baník Hôrka

TJPrezident: Ing. Peter Žoldák

1. Podpredseda: Michal Marko

2. Podpredseda: Vladimír Pavlík

Členovia: Jaroslav Zachar, Štefan Koš

Adresa: Hôrka 141, 059 12 Hôrka

IČO: 31305610

DIČ: 2020653327

Kontakt

Klubový manažér Michal Marko: +421904599283

Ing. Peter Žoldák: +421908388959

Stanislav Kubala: +421904377337

E-mail: banikhorka@gmail.com

Mužstvá

  • U10: prípravka
  • U15: žiaci
  • U19: dorast
  • A mužstvo: dospelí
  • Bežecký oddiel: Milan Brachňak: +421915925510