Knižnica

Obecná knižnica pre deti a dospelých

knihyAdresa: Hôrka 220, 059 12 Hôrka

Telefón: +421 527 793 461 (OÚ Hôrka)

Otváracie hodiny: utorok: 16.00 – 18.00 hod.

Termín vrátenia požičaných kníh je 1 mesiac.

Požičanie kníh pre obyvateľov obce je bezplatné.

V našej knižnici sa nachádza viac ako 3 500 kníh rôzneho žánru.