Súčasnosť

Demografia

Počet obyvateľov k 1. 5. 2019 je spolu 2081

 • muži 1066
 • ženy 1015

Predproduktívny vek (0 - 18) spolu 479

Produktívny vek (18 - 55) ženy 544

Produktívny vek (18 - 60) muži 660

Poproduktívny vek (56 + Ž, 61 + M) spolu 398

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru
 • Pohostinské zariadenie
 • Samostatná ambulancia praktického lekára pre dospelých
 • Futbalové ihrisko
 • Knižnica
 • Pošta
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Materská škola
 • Základná škola