Klub dôchodcov

Sídlo: Hôrka 220, 059 12 Hôrka (kultúrny dom)                                                         

Výbor klubu            

Predseda: Mária Bušovská                                                                                       

Podpredseda: Helena Meliorisová                                                                           

Hospodár - pokladník: Anna Racinová                                                               

Zapisovateľ: Štefánia Plaštiaková             

Kultúrny referent: Mária Majerská

Revízna komisia

Predseda: Štefan Danilo

Člen komisie: Ján Chorovský

Člen komisie: Margita Chovancová

Pri klube dôchodcov účinkuje spevácka skupina SENIORKA.