Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Adresa: 059 12 Hôrka

Telefón: +421908634623, +421527793214

E-mail: lubomirdravecky@centrum.sk

Web: www.postoveholuby.sk