Školstvo

Budova ZŠNázov školy: Základná škola

Adresa školy: Hôrka 50, 059 12 Hôrka

Riaditeľka ZŠ: Mgr. Jana Dávidová

Telefón: +421527793167

Webová adresa: zshorka.edupage.org

E-mail školy: skolahorka50@gmail.com


Budova MŠNázov školy: Materská škola

Adresa školy: Hôrka 565,  059 12 Hôrka

Riaditeľka MŠ: Mgr. Beata Machová

Telefón: +421527793107

Webová adresa: materskaskolahorka.edupage.org 

E-mail MŠ: materskaskola@obechorka.sk


Názov školského zariadenia: Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Hôrka 50

Vedúca ŠJ: Bc. Jana Lőrincová

Telefón: +421527793309