Plán zasadnutí OZ

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hôrka na I. polrok 2024 sú naplánované:     

  • dňa 15.02.2024 o 18.00 hod.
  • dňa 21.03.2024 o 18.00 hod. 
  • dňa 18.04.2024 o 18.00 hod.
  • dňa 16.05.2024 o 18.00 hod.
  • dňa 20.06.2024 o 18.00 hod.