Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
6. 12. 2021

DF634/21 8697778569

Zemný plyn - ZŠ 12/2021

626,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

6. 12. 2021

DF633/21 8697778568

Zemný plyn Sigma 12/2021

38,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

6. 12. 2021

DF632/21 8697778567

Zemný plyn - Ocú 12/2021

181,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

6. 12. 2021

DF640/21 20210260

Kancelárske potreby - toner

50,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

6. 12. 2021

DF639/21 22206511

Učebné pomôcky MŠ

374,00 EUR

NOMIland, s.r.o.

Obec Hôrka

3. 12. 2021

DF630/21 21124

Paušál IT servis MŠ

40,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

3. 12. 2021

DF629/21 21123

Paušál IT servis Ocú

200,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

3. 12. 2021

DF628/21 21122

Paušál IT servis ZŠ

140,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

3. 12. 2021

DF631/21 1021122165

Výkon zodpovednej osoby 12/2021

48,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Hôrka

3. 12. 2021

DF627/21 202111372

Šatňová skriňa ZŠ

868,25 EUR

AJ Produktya.s.

Obec Hôrka

3. 12. 2021

DF626/21 20210253

Kancelárske potreby

257,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

1. 12. 2021

20211957

za mäso, mäs. výrobky

47,67 EUR Štyridsaťsedem 67/100 €

Mäso-Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

1. 12. 2021

20211949

za mäso

53,75 EUR Päťdesiattri 75/100 €

Mäso-Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

1. 12. 2021

2211/2021

za chlieb, pečivo

36,15 EUR Tridsaťšesť 15/100 €

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

1. 12. 2021

530129576

za potraviny

127,17 EUR Jedenstodvadsaťsedem 17/100 €

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

1. 12. 2021

211429

za potraviny

209,83 EUR Dvestodeväť 83/100 €

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

1. 12. 2021

20211921

za mäs. výrobok

2,40 EUR Dve 40/100 €

Mäso-Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

1. 12. 2021

2170/2021

za chlieb, pečivo

81,04 EUR Osemdesiatjeden 4/100 €

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

1. 12. 2021

212129

za ovocie, zeleninu

130,46 EUR Jedenstotridsať 46/100 €

BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

Obec Hôrka

1. 12. 2021

20211906

za mäso, mäs. výrobky

59,60 EUR Päťdesiatdeväť 60/100 €

Mäso-Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

1. 12. 2021

20211895

za mäso

49,96 EUR Štyridsaťdeväť 96/100 €

Mäso-Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

1. 12. 2021

72131838

za mlieko, mliečne výrobky

272,35 EUR Dvestosedemdesiatdva 35/100 €

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

1. 12. 2021

530128560

za potraviny

347,12 EUR Tristoštyridsaťsedem 12/100 €

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

1. 12. 2021

20211887

za mäso, mäs. výrobky

26,31 EUR Dvadsaťšesť 31/100 €

Mäso-Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

1. 12. 2021

20211879

za mäso

75,30 EUR Sedemdesiatpäť 30/100 €

Mäso-Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 3001-3025 z 5595