Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 6. 2024

Rámcová kúpna zmluva

43/2024

Neuvedené

MPL Trading s.r.o.

Obec Hôrka

13. 6. 2024

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

42/2024

Neuvedené

MUDr., RNDr. Z. Hertelyová, PhD.

Obec Hôrka

3. 6. 2024

Dodatok k zmluve o nájme HM k zmluve 2014/C-40

41/2024

10,00 EUR

Obec Hôrka

Vrbjar Milan

24. 5. 2024

Zmluva o vykonaní prác

40/2024

Neuvedené

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

21. 5. 2024

Dodatok k zmluve o nájme HM č. 2016/A-80

39/2024

30,00 EUR

Obec Hôrka

Ordzovenská Anna

20. 5. 2024

Dohoda o urovnaní

38/2024

124,80 EUR

SOZA Slov.ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Hôrka

20. 5. 2024

Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/20215 Z. z.

37/2024

Neuvedené

Slovgram

Obec Hôrka

2. 5. 2024

Zámenná zmluva

36/2024

2 856,28 EUR

Ing. Valéria Freimannová

Obec Hôrka

2. 5. 2024

Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov

35/2024

Neuvedené

Obec Hôrka

Stredná odborná škola pedagogická

2. 5. 2024

Dohoda o organizovaní a zabezpečení odbornej praxe žiakov

34/2024

Neuvedené

Obec Hôrka

Stredná odborná škola pedagogická

24. 4. 2024

Zmluva č. A/183/2024 o prenájme miesta na pohrebisku

33/2024

10,00 EUR

Obec Hôrka

Sopko Stanislav

12. 4. 2024

Zámenná zmluva

32/2024

Neuvedené

Obec Hôrka

František Drenčeny

8. 4. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena

31/2024

305,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hôrka

8. 4. 2024

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

30/2024

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hôrka

8. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hôrka na rok 2024

29/2024

2 000,00 EUR

Obec Hôrka

Slovenský skauting,122.Zbor anjelov strážnych Poprad, oddiel Hôrka

3. 4. 2024

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta k zmluve č. 2015/C-188

28/2024

10,00 EUR

Obec Hôrka

Anna Adlerová

2. 4. 2024

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta 2014/AS-44 o nájme

27/2024

10,00 EUR

Obec Hôrka

Mária Gajdošová

27. 3. 2024

Zmluva č. 324 0937 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

26/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hôrka

27. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na prevádzku posk. soc. služieb - denný stacionár na rok 2024

25/2024

2 467,50 EUR

Obec Hôrka

Spišská katolícka charita

22. 3. 2024

Kúpna zmluva

24/2024

1 250,00 EUR

Obec Hôrka

Krišik Dominik

20. 3. 2024

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

23/2024

15,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s, Vienna Insurance Groupi

Obec Hôrka

20. 3. 2024

Dohoda č. 24/36/054/173 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec

22/2024

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Hôrka

15. 3. 2024

Zmluva o združenej dodávke plynu, Dodatok, Príloha

21/2024

Neuvedené

ZSE Energia, a. s.

Obec Hôrka

6. 3. 2024

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely Spoločného obecného úradu - Školského úradu Veľký Slavkov

20/2024

Neuvedené

Obec Veľký Slavkov

Obec Hôrka

5. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hôrka na rok 2024

19/2024

9 000,00 EUR

Obec Hôrka

Dobrovoľný hasičský zbor Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 440