Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 10. 2023

77/2023

Oprava miestnej komunikácie v obci Hôrka medzi časťou Kišovce a Primovce v dĺžke cca 400 m.

9 840,00 EUR

LM No Limit s.r.o.

Obec Hôrka

25. 10. 2023

76/2023

Stanovenie všeob. hodnoty nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastn. nehnut. Pozemok p.č. 5-35/2, 5-36/

Neuvedené

Ing. Jozef Záhradník

Obec Hôrka

25. 10. 2023

75/2023

Trojhranné tenké farbičky 2 sady po 60 ks pre MŠ.

36,00 EUR

NOMIland, s.r.o.

Obec Hôrka

25. 10. 2023

74/2023

12 ks LED vianočné ozdoby CANDLE + rám na ozdobu + nerez. spony 24 ks.

1 549,20 EUR

IN kom s.r.o.

Obec Hôrka

11. 10. 2023

73/2023

Vzdelávacie pomôcky v zmysle prílohy.

287,20 EUR

Baribal s.r.o.

Obec Hôrka

11. 10. 2023

72/2023

Prekládka elektromera na adrese: Hôrka Kišovce č. 199.

49,80 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Hôrka

2. 10. 2023

71/2023

Čistenie kanalizácie v Zdravotnom stredisku v obci Hôrka.

Neuvedené

CXDX SLOVAKIA s.r.o, 161, 05812 Švábovce

Obec Hôrka

29. 9. 2023

70/2023

Čistenie kanalizácie na Obecnom úrade v obci Hôrka.

Neuvedené

CXDX SLOVAKIA s.r.o, 161, 05812 Švábovce

Obec Hôrka

27. 9. 2023

69/2023

Učebné pomôcky pre žiakov materskej školy.

528,20 EUR

NOMIland, s.r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2023

68/2023

Učebné pomôcky pre žiakov materskej školy.

654,40 EUR

NOMIland, s.r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2023

67/2023

Pomôcky pre MŠ: Podlah. puzzle, matematická sada, Dobré spôsoby v škole, Človeče nehnevaj sa.

130,90 EUR

NOMIland, s.r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2023

66/2023

Projektové práce na projekte "Šatne na futbalovom ihrisku TJ Baník Hôrka - odstránenie stavby".

470,00 EUR

Ing. Jozef Imrich

Obec Hôrka

27. 9. 2023

65/2023

Formuláre, matričné doklady a matričné knihy.

142,88 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Hôrka

25. 8. 2023

64/2023

Rozvoj reziliencie v školskom prostredí.

81,00 EUR

Inšpirácia s.r.o.

Obec Hôrka

25. 8. 2023

63/2023

Edukačné publikácie pre 1. stupeň ZŠ.

687,50 EUR

AITEC s.r.o.

Obec Hôrka

25. 8. 2023

62/2023

Detský vankúš Micro 40x60 cm v počte 15 ks.

89,25 EUR

ÁČKO a.s.

Obec Hôrka

25. 8. 2023

61/2023

Oprava miestnych komunikácií v obci Hôrka.

9 767,27 EUR

FEDAN s.r.o.

Obec Hôrka

25. 8. 2023

60/2023

Pracovné zošity na ANJ English World 1 a 2 - workbook v počte 70 ks

665,00 EUR

Albion Books PhDr. A.Oslancová

Obec Hôrka

25. 8. 2023

59/2023

Tepovanie kobercov v ZŠ Hôrka.

Neuvedené

Tukon spol. s r.o.

Obec Hôrka

25. 8. 2023

58/2023

Vytýčenie plynárenských zariadení na parc. č. 907/1, katastr. územie Hôrka.

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Hôrka

25. 8. 2023

57/2023

Komplexné služby VO na výber zhotoviteľa stav. prác v rámci projektu "Športový areál-šatne, Hôrka s

1 800,00 EUR

Public tenders, s.r.o.

Obec Hôrka

23. 8. 2023

56/2023

Rekonštrukcia obecného rozhlasu II. etapa.

9 225,89 EUR

Ing. Peter Berecz

Obec Hôrka

21. 8. 2023

55/2023

Ekologická likvidácia "AZC" krytiny (hladký eternit) vo výmere cca 180 m2.

Neuvedené

ASTANA, s.r.o.

Obec Hôrka

21. 8. 2023

54/2023

Betón 3 m3.

Neuvedené

VEDOS, s.r.o.

Obec Hôrka

16. 8. 2023

53/2023

Prechodový rošt o rozmeroch 560x1000 mm v počte 6 ks.

Neuvedené

Ing. Juraj Hugec - GRATING

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 513