Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25. 10. 2019

530932202

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

162,30 EUR Jedenstošesťdesiatdva 30/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

25. 10. 2019

191965

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

258,53 EUR Dvestopäťdesiatosem 53/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71935191

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

4,74 EUR Štyri 74/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71935336

za mlieko, mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

104,35 EUR Jedenstoštyri 35/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

20192400

za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

49,06 EUR Štyridsaťdeväť 6/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71935177

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

1,90 EUR Jeden 90/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

191853

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

217,21 EUR Dvestosedemnásť 21/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

25. 10. 2019

20192388

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

47,94 EUR Štyridsaťsedem 94/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

25. 10. 2019

191882

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

89,88 EUR Osemdesiatdeväť 88/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

25. 10. 2019

20192389

za mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

8,41 EUR Osem 41/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

25. 10. 2019

530930056

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

120,56 EUR Jedenstodvadsať 56/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

25. 10. 2019

530930178

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

219,85 EUR Dvestodevätnásť 85/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71933611

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

3,79 EUR Tri 79/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71933624

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

3,79 EUR Tri 79/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

530931235

za potraviny

235,27 EUR Dvestotridsaťpäť 27/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71933737

za mlieko, mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

262,57 EUR Dvestošesťdesiatdva 57/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

20192291

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

14,53 EUR Štrnásť 53/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

25. 10. 2019

20192332

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

117,44 EUR Jedenstosedemnásť 44/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

25. 10. 2019

8542019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.,Hôrka

85,38 EUR Osemdesiatpäť 38/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

24. 10. 2019

20192211

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

13,11 EUR Trinásť 11/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

24. 10. 2019

530928910

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

248,75 EUR Dvestoštyridsaťosem 75/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

24. 10. 2019

191740

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

218,21 EUR Dvestoosemnásť 21/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

24. 10. 2019

836/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.,Hôrka

104,21 EUR Jedenstoštyri 21/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

24. 10. 2019

71932516

za mlieko, mliekárenské výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

96,64 EUR Deväťdesiatšesť 64/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

24. 10. 2019

71932388

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

1,90 EUR Jeden 90/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 4901-4925 z 5474