Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22. 10. 2020

DF482200 8269972040

Mobilný telefón Ocú

80,60 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

22. 10. 2020

DF481200 8269972054

Mobilný telefón Ocú

14,49 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

22. 10. 2020

DF480200 20200484

Licenčný poplatok - alikvótna časť do 17.6.2021 z celkovej sumy 9,90 Eur/rok - nahrávanie obrázkov n

7,92 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Hôrka

19. 10. 2020

DF 479200 202007067

nástenka textilná 2 ks - vyúčtovanie - ZŠ

201,89 EUR

REMOS spol.sr.o

Obec Hôrka

16. 10. 2020

1544/2020

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

50,47 EUR Päťdesiat 47/100 eura

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

16. 10. 2020

20201992

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

40,66 EUR Štyridsať 66/100 eura

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 10. 2020

20201979

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

55,06 EUR Päťdesiatpäť 6/100 eura

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 10. 2020

20201946

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

12,38 EUR Dvanásť 38/100 eura

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 10. 2020

201658

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

103,57 EUR Jedenstotri 57/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

16. 10. 2020

530023142

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

226,61 EUR Dvestodvadsaťšesť 61/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

16. 10. 2020

1516/2020

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

24,30 EUR Dvadsaťštyri 30/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

16. 10. 2020

72025511

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

6,09 EUR Šesť 9/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

16. 10. 2020

20201929

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

39,00 EUR Tridsaťdeväť eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 10. 2020

20201914

za mäso, mäs. výrobok, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

57,26 EUR Päťdesiatsedem 26/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 10. 2020

20201827

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

41,92 EUR Štyridsaťjeden 92/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 10. 2020

20201834

za mäso a iné potrav. výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

16,59 EUR Šestnásť 59/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 10. 2020

20201849

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

77,86 EUR Sedemdesiatsedem 86/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 10. 2020

20201883

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

38,89 EUR Tridsaťosem 89/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 10. 2020

530022500

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

417,22 EUR Štyristosedemnásť 22/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

16. 10. 2020

530022624

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

98,63 EUR Deväťdesiatosem 63/100 eura

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

16. 10. 2020

72025804

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

4,06 EUR Štyri 6/100 eura

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

16. 10. 2020

72025886

za mlieko, mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

181,67 EUR Jedenstoosemdesiatjeden 67/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

16. 10. 2020

201525

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

221,14 EUR Dvestodvadsaťjeden 14/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

Obec Hôrka

16. 10. 2020

1912010296

za potraviny, AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok

239,45 EUR Dvestotridsaťdeväť 45/100 eur

AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok

Obec Hôrka

16. 10. 2020

1456/2020

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

67,48 EUR Šesťdesiatsedem 48/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 4101-4125 z 5588