Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
8. 1. 2020

192458

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

263,82 EUR Dvestošesťdesiattri 82/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71943982

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

3,79 EUR Tri 79/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71943972

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

4,74 EUR Štyri 74/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

192236

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

100,68 EUR Jedensto 68/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

8. 1. 2020

530940348

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

16,12 EUR Šesťnásť 12/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

8. 1. 2020

530940340

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

102,72 EUR Jedenstodva 72/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o., Zvolen

Obec Hôrka

8. 1. 2020

1123/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

136,57 EUR Jedenstotridsaťšesť 57/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

8. 1. 2020

21/2019

za potraviny, Jozef Hosa, Potraviny Hosa, Hôrka

67,48 EUR Šesťdesiatsedem 48/100 eur

Jozef Hosa - POTRAVINY HOSA

Obec Hôrka

8. 1. 2020

192190

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

39,36 EUR Tridsaťdeväť 36/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

8. 1. 2020

20192860

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

53,79 EUR Päťdesiattri 79/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

8. 1. 2020

20192848

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

40,10 EUR Štyridsať 10/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

8. 1. 2020

20192841

za mäso, mäs. výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

78,39 EUR Sedemdesiatosem 39/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71942859

za mlieko, mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

122,32 EUR Jedenstodvadsaťdva 32/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71942735

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

2,84 EUR Dve 84/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

1919002203

za školské ovocie - pre deti MŠ Hôrka, LUNYS, s.r.o., Poprad

2,04 EUR Dve 4/100 eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

1919002202

za školské ovocie - pre deti ZŠ Hôrka, LUNYS, s.r.o., Poprad

2,71 EUR Dve 71/100 eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

1919002083

za školské ovocie - pre deti MŠ Hôrka, LUNYS, s.r.o., Poprad

2,18 EUR Dve 18/100 eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71942746

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

1,90 EUR Jedno 90/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71941397

za mlieko, mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

53,90 EUR Päťdesiattri 90/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF597190 20190309

Kancel. potreby

162,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF596190 2102019

Zemné a výkopové práce - Kultúrny dom

90,00 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF595190 2022019

Oprava multikáry

240,00 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF594190 1992019

cestná nákladná doprava

118,08 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF593190 21912023

Prehliadky a revízie MŠ - nová

128,40 EUR

Andrej Slivka - Plynoservis

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF592190 21912022

Prehliadky a revízie MŠ

134,40 EUR

Andrej Slivka - Plynoservis

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 4801-4825 z 5595