...
Obec Hôrka

Faktúry

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13. 2. 2020

DF5020 20200026

Kancelárske potreby ŠJ

223,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

13. 2. 2020

DF49200 20200025

Kancel.potreby

245,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

13. 2. 2020

DF48200 200112

Externý HDD 2,5

85,00 EUR

ACOM PP s.r.o.

Obec Hôrka

13. 2. 2020

DF47200 8251701588

Telefón 1/2020

242,04 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

10. 2. 2020

DF41200 2240001639

Elektrina - záloha 1.-2./2020

599,00 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

10. 2. 2020

DF42200 2023436

Prenájom rohoží MŠ

77,76 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

10. 2. 2020

DF43200 2023434

Prenájom rohoží Ocú

14,02 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

10. 2. 2020

DF44200 2023435

Prenájom rohoží ZŠ Ondrej

47,41 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

10. 2. 2020

DF46200 200205

Pranie a žehlenie MŠ

90,00 EUR

Marcel Škoviera

Obec Hôrka

7. 2. 2020

DF45200 2000016841

Stavebný materiál - maľovanie Ocú

51,48 EUR

Stavebniny DEK s.r.o.

Obec Hôrka

6. 2. 2020

DF40200 20012

Paušál servis - Ocú

120,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

6. 2. 2020

DF39200 20011

Paušál servis ZŠ

350,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

6. 2. 2020

DF38200 2201103115

Autorská odmena za používanie hudobných diel v miestnom rozhlase

20,40 EUR

SOZA Slov.ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Hôrka

6. 2. 2020

DF37200 8687495947

Dodávka zemného plynu nová MŠ

254,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

6. 2. 2020

DF36200 1582020

Paušál - právne služby

324,00 EUR

AK Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

4. 2. 2020

DF35200 2240001639

Opravné vyúčtovanie DPH

-79,88 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

4. 2. 2020

DF34200 202001003

Prenájom plošiny MP-20

1 548,00 EUR

J and L Slovakia s.r.o.

Obec Hôrka

4. 2. 2020

DF33200 202001002

Prenájom MP - 20 plošiny

280,32 EUR

J and L Slovakia s.r.o.

Obec Hôrka

4. 2. 2020

DF32200 20200051

Členský príspevok na rok 2020

228,70 EUR

Regionálne združenie Tatranských a podtatranských obcí

Obec Hôrka

29. 1. 2020

1912010009

za potraviny, AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok

331,02 EUR Tristotridsaťjeden 2/100 eur

AG FOODS SK, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 1. 2020

202096

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

50,74 EUR Päťdesiat 74/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

29. 1. 2020

202079

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

59,93 EUR Päťdesiatdeväť 93/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

29. 1. 2020

202062

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

43,26 EUR Štyridsaťtri 26/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

29. 1. 2020

72000444

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

0,95 EUR 95/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

29. 1. 2020

13/2020

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

69,27 EUR Šesťdesiatdeväť 27/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

29. 1. 2020

530002063

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

163,44 EUR Jedenstošesťdesiattri 44/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

29. 1. 2020

530001965

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

54,58 EUR Päťdesiatštyri 58/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

29. 1. 2020

DF1200 3020700180

Stravné lístky

2 010,51 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Hôrka

28. 1. 2020

DF31200 6190261

Systémová podpora - aktualizácia

4,20 EUR

TOPSET SOLUTION s.r.o., Hollého 2366, 900 31 Stupava

Obec Hôrka

28. 1. 2020

DF30200 2020006

Dopravné označenie

110,17 EUR

Dopravné značenie Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

28. 1. 2020

DF29200 20200046

Čistiace a leštiace prostriedky ŠJ

73,32 EUR

Gastromarket Tatry s.r.o., 8, mája 599, 059 71 Ľubica

Obec Hôrka

24. 1. 2020

530000219

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

479,63 EUR Štyristosedemdesiatdeväť 63/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

24. 1. 2020

530000234

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

5,14 EUR Päť 14/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

24. 1. 2020

200010

za potraviny, TATRAPRRIM, s.r.o., Vrbov

373,37 EUR Tristosedemdesiattri 37/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

24. 1. 2020

202012

za mäso, mäs. výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

107,02 EUR Jedenstosedem 2/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF28200 2051904369

Vývoz BRKO 12/2019

25,20 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF25200 520100811

Vodné a stočné - Ocú

23,51 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF24200 520100801

Vodné a stočné - MŠ nová

100,54 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF2320 520100800

Vodné a stočné - ZŠ

347,10 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF22200 520100799

Vodné a stočné Kultúrny dom

29,10 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF20200 520100797

Vodné - TJ Baník Hôrka

2,62 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF19200 520100796

Vodné a stočné - MŠ (Stará)

129,44 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF18200 520100795

Vodné a stočné - Zdrav.stredisko

68,80 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF17200 520100818

Vodné a stočné SIGMA

50,27 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF625190 1193663341

Knihy do školskej knižnice ZŠ

61,48 EUR

Martinus s.r.o.

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF2120 520100798

Vodné - Cintorín Ondrej

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF26200 520100819

vodné - cintorín Hôrka

0,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Hôrka

23. 1. 2020

DF27200 5022000819

Vyúčt. Verejná správa - odbor. časopis

165,00 EUR

Poradca podnikateľa spol. s r.o.

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF16200 8251018355

Mobilný telefón

61,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF15200 8251018376

mobilný telefón

14,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF1420 20200020

Balená posypová soľ

389,70 EUR

Euromar spol.s r.o.

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF624190 8424430084

Zemný plyn - vyúčtovanie Nová MŚ

980,21 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF623190 8439062707

Zemný plyn - vyúčtovanie MŠ

-299,14 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF622190 8439062705

Zemný plyn - vyúčtovanie Zdrav.stredisko

362,88 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF621190 8439062706

Zemný plyn - vyúčtovanie Ocú

96,23 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF620190 8439062710

zemný plyn - vyúčtovanie Kult. dom

-158,58 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF619190 8439062708

Zemný plyn - vyúčtovanie ZŠ

-59,74 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF618190 8439062709

Zemný plyn - vyúčtovanie Sigma

155,83 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF617190 1051904122

Vývoz KO 12/19

4 431,05 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

22. 1. 2020

DF616190 2122019

Odhŕňanie snehu

504,00 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF12200 150380

čistiace prostriedky

230,41 EUR

Pavol Zmok Drogéria

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF12200 8648746392

Zemný plyn nová MŠ

254,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF11200 8648745361

Zemný plyn Kult.dom

879,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF10200 8648745360

Zemný plyn Sigma

343,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF9200 8648745359

Zemný plyn ZŠ

2 598,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF8200 8648745358

Zemný plyn MŠ

760,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF7200 8648745357

Zemný plyn Ocú

839,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF6200 8648745356

Zemný plyn - Zdr.stredisko 1.-3./20

1 492,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF5200 9120000107

Agenda do 100 žiakov ZŠ

129,00 EUR

ASC s.r.o.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF615190 2290178143

Elektrina 12/190

134,18 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF614190 2290251104

Elektrina 12/19

86,89 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF613190 2290220288

Elektrina 12/19

99,77 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF612190 2290137342

Elektrina 12/19

291,06 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF611190 2290110251

Elektrina 12/19

263,69 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF609190 2290100815

Elektrina 12/2019

263,05 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

17. 1. 2020

DF610190 5041902653

vyúčtovanie Finančný spravodajca

32,57 EUR

Poradca podnikateľa spol. s r.o.

Obec Hôrka

15. 1. 2020

DF608190 2014380

Prenájom rohoží MŠ

68,98 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

15. 1. 2020

DF607190 2014379

Prenájom rohoží ZŠ

47,00 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

15. 1. 2020

DF606190 2014378

Prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

15. 1. 2020

DF605190 19136

Paušál servis Ocú 12/2019

120,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

15. 1. 2020

DF604190 19137

Paušál servis 12/2019 ZŠ

60,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

15. 1. 2020

DF603190 191232

pranie a žehlenie MŠ

96,00 EUR

Marcel Škoviera

Obec Hôrka

15. 1. 2020

DF602190 15492019

Ročné vedenie majiteľa cenných papierov za rok 2019

53,10 EUR

Prima banka a.s.

Obec Hôrka

15. 1. 2020

DF601190 519185553

Vodné a stočné

254,81 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Hôrka

15. 1. 2020

DF4200 3020902154

Stravné lístky ZŠ

818,00 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Hôrka

8. 1. 2020

22/2019

za potraviny, Jozef Hosa, Potraviny Hosa, Hôrka

241,37 EUR Dvestoštyridsaťjeden 37/100 eur

Jozef Hosa - POTRAVINY HOSA

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71944834

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

0,95 EUR 95/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

1160/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

135,35 EUR Jedenstotridsaťpäť 35/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

8. 1. 2020

20192899

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

111,63 EUR Jedenstojedenásť 63/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

8. 1. 2020

192517

za ovocie, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

58,50 EUR Päťdesiatosem 50/100 eur

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

192458

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

263,82 EUR Dvestošesťdesiattri 82/100 eur

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71943982

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

3,79 EUR Tri 79/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71943972

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

4,74 EUR Štyri 74/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

192236

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

100,68 EUR Jedensto 68/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

8. 1. 2020

530940348

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

16,12 EUR Šesťnásť 12/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

530940340

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

102,72 EUR Jedenstodva 72/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

1123/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

136,57 EUR Jedenstotridsaťšesť 57/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

8. 1. 2020

21/2019

za potraviny, Jozef Hosa, Potraviny Hosa, Hôrka

67,48 EUR Šesťdesiatsedem 48/100 eur

Jozef Hosa - POTRAVINY HOSA

Obec Hôrka

8. 1. 2020

192190

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

39,36 EUR Tridsaťdeväť 36/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

8. 1. 2020

20192860

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

53,79 EUR Päťdesiattri 79/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

8. 1. 2020

20192848

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

40,10 EUR Štyridsať 10/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

8. 1. 2020

20192841

za mäso, mäs. výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

78,39 EUR Sedemdesiatosem 39/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71942859

za mlieko, mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

122,32 EUR Jedenstodvadsaťdva 32/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71942735

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

2,84 EUR Dve 84/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

1919002203

za školské ovocie - pre deti MŠ Hôrka, LUNYS, s.r.o., Poprad

2,04 EUR Dve 4/100 eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

1919002202

za školské ovocie - pre deti ZŠ Hôrka, LUNYS, s.r.o., Poprad

2,71 EUR Dve 71/100 eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

1919002083

za školské ovocie - pre deti MŠ Hôrka, LUNYS, s.r.o., Poprad

2,18 EUR Dve 18/100 eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71942746

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

1,90 EUR Jedno 90/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

71941397

za mlieko, mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

53,90 EUR Päťdesiattri 90/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF597190 20190309

Kancel. potreby

162,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF596190 2102019

Zemné a výkopové práce - Kultúrny dom

90,00 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF595190 2022019

Oprava multikáry

240,00 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF594190 1992019

cestná nákladná doprava

118,08 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF593190 21912023

Prehliadky a revízie MŠ - nová

128,40 EUR

Andrej Slivka - Plynoservis

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF592190 21912022

Prehliadky a revízie MŠ

134,40 EUR

Andrej Slivka - Plynoservis

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF591190 21912021

Prehliadky a revízie Zdrav. stredisko

192,00 EUR

Andrej Slivka - Plynoservis

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF590190 21912020

Prehliadky a revízie ZŠ

434,40 EUR

Andrej Slivka - Plynoservis

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF589190 21912019

Revízie a servis plynových spotrebičov Ocú

350,40 EUR

Andrej Slivka - Plynoservis

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF588190 190886

Počítač ZŠ

498,00 EUR

ACOM PP, s.r.o., Školská, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF600190 32020

Právne služby - paušál 12/2019

324,00 EUR

AK Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF599190 20190728

Vypracovanie stanoviska

165,00 EUR

ŠOP SR

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF598190 8249476385

Telefón 12/2019

249,78 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF3200 2020071

Používanie portálu r.2020

90,00 EUR

RVC-ZO, so sídlom v Štrbe, Hlavná 188, 05801 Štrba

Obec Hôrka

8. 1. 2020

DF22020 20200222

Systémová podpora URBIS 1.-3./2020

150,00 EUR

MADE spol. s r.o., Horná 34, 97401 Banská Bystrica

Obec Hôrka

30. 12. 2019

20192810

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

39,20 EUR Tridsaťdeväť 20/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

30. 12. 2019

20192791

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

76,05 EUR Sedemdesiatšesť 5/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

30. 12. 2019

20192758

za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

11,96 EUR Jedenásť 96/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

30. 12. 2019

530939423

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

186,55 EUR Jedenstoosemdesiatšesť 55/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

30. 12. 2019

530939422

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

2,18 EUR Dve 18/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

30. 12. 2019

1097/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

128,25 EUR Jedenstodvadsaťosem 25/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

30. 12. 2019

192293

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

114,04 EUR Jedenstoštrnásť 4/100 eur

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

30. 12. 2019

530938333

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

124,46 EUR Jedenstodvadsaťštyri 46/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

30. 12. 2019

10662019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

160,19 EUR Jedenstošesťdesiat 19/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

30. 12. 2019

DF587190 11272019

Učebné pomôcky MŠ

584,00 EUR

KIBO sport

Obec Hôrka

30. 12. 2019

DF586190 2019010347

Kancelárske potreby

42,10 EUR

KP Plus s.r.o.

Obec Hôrka

30. 12. 2019

DF585190 2019010349

Kancelárske potreby

65,28 EUR

KP Plus s.r.o.

Obec Hôrka

30. 12. 2019

DF584190 2019010348

Kancelárske potreby MŠ

29,04 EUR

KP Plus s.r.o.

Obec Hôrka

30. 12. 2019

DF583190 191206

Pranie a žehlenie MŠ

96,00 EUR

Marcel Škoviera

Obec Hôrka

30. 12. 2019

DF582190 21927261

Svet škôlkara

31,46 EUR

Raabe Slovensko s.r.o.

Obec Hôrka

30. 12. 2019

DF581190 19022

Knihy - MŠ 5.ročné deti

25,00 EUR

EOT s.r.o.

Obec Hôrka

20. 12. 2019

20192727

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

46,68 EUR Štyridsaťšesť 68/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

20. 12. 2019

20192708

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

109,11 EUR Jedenstodeväť 11/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

20. 12. 2019

1911910487

za potraviny, AG FOODS, s.r.o., Pezinok

24,72 EUR Dvadsaťštyri 72/100 eur

AG FOODS SK, s.r.o.

Obec Hôrka

20. 12. 2019

1919002084

za školské ovocie, LUNYS, s.r.o., Poprad

2,93 EUR Dve 93/100 eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Hôrka

20. 12. 2019

192115

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

60,48 EUR Šesťdesiat 48/100 eur

TATRAPRIM s.r.o.

Obec Hôrka

20. 12. 2019

71941256

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

5,69 EUR Päť 69/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

20. 12. 2019

71941240

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

5,69 EUR Päť 69/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

20. 12. 2019

71939673

za mlieko, mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

102,11 EUR Jedenstodva 11/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

20. 12. 2019

71939525

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

2,84 EUR Dve 84/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

20. 12. 2019

192210

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

348,87 EUR Tristoštyridsaťosem 87/100 eur

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

20. 12. 2019

1021/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

64,10 EUR Šesťdesiatštyri 10/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

20. 12. 2019

530937245

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

151,11 EUR Jedenstopäťdesiatjeden 11/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

20. 12. 2019

530937201

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

105,29 EUR Jedenstopäť 29/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

20. 12. 2019

20192679

za mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

28,66 EUR Dvadsaťosem 66/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

20. 12. 2019

20192658

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

83,22 EUR Osemdesiattri 22/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

20. 12. 2019

20192650

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

41,56 EUR Štyridsaťjeden 56/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

20. 12. 2019

DF577190 55000000346

Dvere ZŠ

307,93 EUR

OBI Slovakia s.r.o.

Obec Hôrka

20. 12. 2019

DF580190 17451248

Magnetic tabuľa MŠ

183,60 EUR

ŠKOLEX, spol. sr.o

Obec Hôrka

20. 12. 2019

DF579190 2019458

Kontrola hasiacich prístrojov

250,30 EUR

Martin Majerčák, Allendeho 2723, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

20. 12. 2019

DF578190 20190496

Školenie k portálu virtuálny cintorín

172,20 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF542190 42019

Oprava telocvične ZŠ

2 621,02 EUR

Rojas - Roman Slamený

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF576190 2019430

Výkon funkcie BOZP a PO 10.-12./2019

90,00 EUR

Martin Majerčák, Allendeho 2723, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF573190 8248791287

Mobilný telefón

14,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF572190 8248791270

Mobilný telefón

61,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

19. 12. 2019

DF571190 2051903852

Vývoz BRKO 11/2019

33,60 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

18. 12. 2019

DF575190 62019

Oprava triedy ZŠ

1 300,00 EUR

Rojas - Roman Slamený

Obec Hôrka

18. 12. 2019

DF574190 52019

Oprava chodby ZŠ

1 600,00 EUR

Rojas - Roman Slamený

Obec Hôrka

18. 12. 2019

DF563190 1051903720

Vývoz KO 11/2019

3 351,34 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF565190 2290137342

Elektrina ZŠ 11/2019

305,77 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF566190 2290220288

Elektrina Zdrav.stredisko 11/2019

113,53 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF567190 2290178143

Elektrina Kišovce 11/2019

125,44 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF568190 2290251104

Elektrina Hôrka 11/2019

87,30 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF569190 2290110251

Elektrina Ondrej 11/2019

235,10 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF570190 2290100815

Elektrina Kišovce 11/2019

259,03 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF564190 1051903721

Odvoz VOK KO 11/2019

702,70 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

13. 12. 2019

DF555190 1901503

Náhradné diely Multikára

122,10 EUR

Karttell spol. s r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF562190 20190297

Kancelárske potreby - toner MÚ

50,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF561190 20190296

Kancel. potreby

56,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF560190 219235

Elektromontážne práce Oprava elektrickej panvice v školskej kuchyni

425,34 EUR

Erimo s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF559190 2005353

Prenájom rohoží ZŠ

45,24 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF558190 2005352

Prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF557190 2005354

Prenájom MŠ

71,33 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF556190 392019

Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení na objektoch ZŠ

464,86 EUR

HERZ-JH s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF554190 10190072

Audit účtovnej závierky r. 2018

600,00 EUR

Mifest s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF553190 201912003

práca s plošinou

288,00 EUR

J&L SLovakia s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF552190 8247257370

telefón

258,90 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF551190 3091720689

Stravné lístky ZŠ

137,98 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF550190 1900350

prenájom boxu

7,20 EUR

OZO- RECYCLING, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF549190 201911009

elektroinštalačné práce

1 513,44 EUR

J&L SLovakia s.r.o.

Obec Hôrka

12. 12. 2019

DF548190 2512019

Právne služby - paušál 11/2019

324,00 EUR

Advokátska kancelária Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

11. 12. 2019

20/2019

za potraviny, Jozef Hosa, Potraviny Hosa, Hôrka

98,18 EUR Deväťdesiatosem 18/100 eur

Jozef Hosa - POTRAVINY HOSA

Obec Hôrka

11. 12. 2019

20192622

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

53,34 EUR Päťdesiattri 34/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

11. 12. 2019

20192614

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

56,50 EUR Päťdesiatšesť 50/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

11. 12. 2019

530936280

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

139,86 EUR Jedenstotridsaťdeväť 86/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

11. 12. 2019

530936181

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

83,71 EUR Osemdesiattri 71/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

11. 12. 2019

530935475

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

282,30 EUR Dvestoosemdesiatdva 30/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

11. 12. 2019

71939538

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

2,84 EUR Dve 84/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

11. 12. 2019

71938326

za mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

47,64 EUR Štyridsaťsedem 64/00 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

5. 12. 2019

DF547190 2380399122

Čistiace a kancelárske prostriedky

31,20 EUR

Lyreco CE, SE, Panholec, 902 01 Pezinok

Obec Hôrka

5. 12. 2019

DF546190 19131

Paušál servis 11/2019 Ocú

120,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

5. 12. 2019

DF545190 19130

Paušál servis ZŠ 11/2019

85,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

5. 12. 2019

DF544190 1560006679

Tlačivá - Matričný úrad

57,90 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Hôrka

5. 12. 2019

DF543190 8697118682

Dodávka zem.plynu MŠ nová

254,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

5. 12. 2019

DF541190 1901442

Náhradné diely - multicár

97,32 EUR

Karttell spol. s r.o.

Obec Hôrka

5. 12. 2019

DF540190 1901448

Náhradné diely - multicár

192,00 EUR

Karttell spol. s r.o.

Obec Hôrka

29. 11. 2019

DF539190 2019313

Montáž dopravného značenia

682,80 EUR

Dopravné značenie Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

29. 11. 2019

DF538190 2051903601

Vývoz BRKO 10/2019

34,80 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

29. 11. 2019

DF537190 19127

Počítačové služby

270,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

29. 11. 2019

DF536190 70754904

Vyúčtovanie-virtuálna knižnica ZŠ

79,63 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 11. 2019

DF535190 21922873

Odborný časopis Svet škôlkara - vyúčtovanie

70,45 EUR

Raabe Slovensko s.r.o.

Obec Hôrka

26. 11. 2019

DF534190 201923

Vytýčenie hraníc

100,00 EUR

Geogro s.r.o.

Obec Hôrka

26. 11. 2019

DF526190 1051903364

Pristavenie VOK, odvoz 10/2019

1 074,02 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

26. 11. 2019

DF525190 1051903365

Odvoz KO 10/2019

3 246,84 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

26. 11. 2019

DF509190 31910054

Materiál na plot ZŠ

2 149,61 EUR

Investing Poprad spol. s r.o.

Obec Hôrka

26. 11. 2019

DF533190 1274466794

Mobilný prístroj 2 ks

0,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

22. 11. 2019

530935182

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

56,99 EUR Päťdesiaťšesť 99/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

22. 11. 2019

530935120

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

164,50 EUR Jedenstošesťdesiatštyri 50/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

22. 11. 2019

530934396

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

113,71 EUR Jedenstotrinásť 71/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

22. 11. 2019

530934435

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

96,82 EUR Deväťdesiaťšesť 82/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

22. 11. 2019

20192575

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

73,38 EUR Sedemdesiattri 38/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 11. 2019

20192547

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

36,18 EUR Tridsaťšesť 18/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 11. 2019

20192518

za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

37,96 EUR Tridsaťsedem 96/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 11. 2019

191970

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

60,70 EUR Šesťdesiať 70/00 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

22. 11. 2019

192127

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

336,96 EUR Tristotridsaťšesť 96/100 eur

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

22. 11. 2019

978/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

165,62 EUR Jedenstošesťdesiatpäť 62/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

22. 11. 2019

1911910432

za potraviny, AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok

239,83 EUR Dvestotridsaťdeväť 83/100 eur

AG FOODS SK, s.r.o.

Obec Hôrka

22. 11. 2019

71938222

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

2,84 EUR Dve 84/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

22. 11. 2019

71938212

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

2,84 EUR Dve 84/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

22. 11. 2019

71936523

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

2,84 EUR Dve 84/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

22. 11. 2019

530933415

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

206,74 EUR Dvestošesť 74/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

22. 11. 2019

71936661

za mlieko, mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

155,80 EUR Jedenstopäťdesiatpäť 80/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

22. 11. 2019

1919001653

za školské ovocie, LUNYS, s.r.o., Poprad

2,53 EUR Dve 53/100 eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Hôrka

22. 11. 2019

71936512

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

2,84 EUR Dve 84/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

22. 11. 2019

20192443

za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

105,81 EUR Jedenstopäť 81/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 11. 2019

952/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

80,91 EUR Osemdesiat 91/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

22. 11. 2019

1919001652

za školské ovocie, LUNYS, s.r.o., Poprad

3,04 EUR Tri 4/100 eur

LUNYS, s.r.o.

Obec Hôrka

22. 11. 2019

20192454

za mäs. výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

4,63 EUR Štyri 63/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

21. 11. 2019

DF532190 12190

výmena ventila - škrabka na zemiaky

22,04 EUR

František Chorovský

Obec Hôrka

21. 11. 2019

DF531190 862019

Obrus a uteráky MŠ

194,00 EUR

Ladislav Hajaš

Obec Hôrka

21. 11. 2019

DF530190 802019

pracovný odev - upratovačka MŠ

35,50 EUR

Ladislav Hajaš

Obec Hôrka

21. 11. 2019

DF513190 1702019

Zemné práce pri ZŠ

1 746,90 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF515190 20196979338

Učebné pomôcky ZŠ

126,69 EUR

Chal-Tec GmbH

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF529190 1911001565

Aktualizácia, servis programu ŠJ

39,24 EUR

SOFT-GL s.r.o.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF528190 8246580112

Mobilný telefón

14,42 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF527190 8246580096

Mobilný telefón

69,12 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF524190 2290220288

Elektrina

117,12 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF523190 2290251104

Elektrina

80,66 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF522190 2290178143

ELektrina

141,71 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF521190 2290137342

Elektrina

281,56 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF520190 2290110251

ELektrina

206,54 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF519190 2290100815

Elektrina

211,80 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF518190 19118

Paušál servis 10/2019 Ocú

120,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF517190 19117

paušál servis 10/2019 ZŠ

145,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF516190 812019

pracovné oblečenie - ŠJ

59,90 EUR

Ladislav Hajaš

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF514190 22006367

učebné pomôcky MŠ

167,90 EUR

NOMilaND, S.R.O.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF512190 1996143

Prenájom rohoží ZŠ

43,48 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF511190 1996144

Prenájom rohoží MŠ

68,98 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

19. 11. 2019

DF510190 1996142

Prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

13. 11. 2019

DF508190 2240001639

Elektriny

624,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

13. 11. 2019

DF507190 238039895

Čistiace utierky

43,85 EUR

Lyreco CE, SE, Panholec, 902 01 Pezinok

Obec Hôrka

13. 11. 2019

DF506190 2432019

Právne služby za 10/2019

324,00 EUR

Advokátska kancelária Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

13. 11. 2019

DF505190 8245054833

Telefón 10/2019

248,38 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

13. 11. 2019

DF504190 22005751

kancelárske a učebné pomôcky - MŠ

1 088,60 EUR

NOMilaND, S.R.O.

Obec Hôrka

13. 11. 2019

DF503190 191105

Pranie a žehlenie - MŠ

149,50 EUR

Marcel Škoviera

Obec Hôrka

13. 11. 2019

DF502190 36819

Odborný časopis Naša škola - MŠ

30,00 EUR

PAMIKO spol.sr.o.

Obec Hôrka

6. 11. 2019

DF501190 8697091437

Zemný plyn Nová MŚ

254,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

6. 11. 2019

DF500190 20190266

Kancelárske potreby

227,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

6. 11. 2019

DF499190 2412019

Uverejnenie inzerátu

120,00 EUR

Podtatranské noviny, Karpatská, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

6. 11. 2019

DF498190 519170531

Vodné a stočné - nová MŚ

150,18 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

6. 11. 2019

DF47190 19115

Počítačové služby - ZŠ

260,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF492190 20190676

Umývací a leštiaci prípravok do umývačky ŠJ

85,32 EUR

Gastromarket Tatry s.r.o., 8, mája 599, 059 71 Ľubica

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF493190 1612019

demolačné práce

108,00 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF494190 22005508

Predeľovacia stena MŠ

53,50 EUR

NOMilaND, S.R.O.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF496190 772019

Plachta pre deti MŠ

546,00 EUR

Ladislav Hajaš

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF495190 6762019

Gelové lepidlo MŠ

78,00 EUR

KIBO sport

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF471190 20190412

Informáčné vytríny na cintoríny

2 357,16 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF470190 20190407

Program cintoríny

1 291,06 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF473190 100219

Hračky a pomôcky MŠ

480,36 EUR

Rotary stone spol.s r. o.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF469190 1222019

Revízia tlakových zariadení

56,00 EUR

Majoterm Marián Jurkovský

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF478190 2051903233

Vývoz BRKO 9/2019

33,60 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF468190 1987645

prenájom rohoží MS

39,79 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF467190 1987643

prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF466190 1987644

prenájom rohoží ZŠ

29,70 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF474190 20190254

Toner - MÚ

105,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF477190 20190047

Smaltované číslo domu

17,90 EUR

Smaltovňa Mišík s.r.o.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF479190 2942019

"Ľudové pásma"

19,00 EUR

Inšpirácia občianske združenie

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF472190 6022019

hračky a pomôcky pre deti MŠ

942,00 EUR

KIBO sport

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF476190 8244341858

mobilný telefón

53,20 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF475190 8244341874

Mobilný telefón

8,99 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF465190 2240001639

elektrina

95,66 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF464190 2290220288

elektrina

99,14 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF463190 2290137342

elektrina

247,02 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF462190 2290178143

elektrina

136,54 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF461190 2290110251

Elektrina

178,86 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF460190 2290100815

Elektrina

169,38 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF458190 1051902965

Vývoz KO 9/2019

3 475,69 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

31. 10. 2019

DF457190 1051902966

Vývoz VOK-KO 9/2019

1 768,92 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF491190 5219284381

SSD disk Samsung

255,68 EUR

Alza s.r.o.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF48910 519169291

vodné a stočné

1,31 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF488190 519169290

vodné a stočné

50,11 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF487190 519169282

vodné a stočné

23,51 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF486190 519169274

vodné a stočné

79,37 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF485190 519169273

vodné a stočné

242,72 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF484190 519169272

vodné a stočné

21,11 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF483190 519169271

vodné a stočné

2,62 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF482190 519169270

vodné a stočné

14,36 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF481190 519169269

VOdné a stočné

83,80 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF490190 0682019

Publikácia - Nakladanie s majetkom obce

10,50 EUR

RVC -Štrba

Obec Hôrka

30. 10. 2019

DF480190 219080

Autobusová preprava - ZŠ - plavecký výcvik

300,00 EUR

SOGI-Gildein Dušan

Obec Hôrka

25. 10. 2019

530932615

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

61,86 EUR Šesťdesiatjeden 86/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

25. 10. 2019

9022019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

132,85 EUR Jedenstotridsaťdva 85/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

25. 10. 2019

530932202

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

162,30 EUR Jedenstošesťdesiatdva 30/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

25. 10. 2019

191965

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

258,53 EUR Dvestopäťdesiatosem 53/100 eur

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71935191

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

4,74 EUR Štyri 74/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71935336

za mlieko, mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

104,35 EUR Jedenstoštyri 35/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

20192400

za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

49,06 EUR Štyridsaťdeväť 6/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71935177

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

1,90 EUR Jeden 90/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

191853

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

217,21 EUR Dvestosedemnásť 21/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

25. 10. 2019

20192388

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

47,94 EUR Štyridsaťsedem 94/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

25. 10. 2019

191882

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

89,88 EUR Osemdesiatdeväť 88/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

25. 10. 2019

20192389

za mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

8,41 EUR Osem 41/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

25. 10. 2019

530930056

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

120,56 EUR Jedenstodvadsať 56/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

25. 10. 2019

530930178

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

219,85 EUR Dvestodevätnásť 85/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71933611

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

3,79 EUR Tri 79/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71933624

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

3,79 EUR Tri 79/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

530931235

za potraviny

235,27 EUR Dvestotridsaťpäť 27/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

25. 10. 2019

71933737

za mlieko, mliečne výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

262,57 EUR Dvestošesťdesiatdva 57/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

25. 10. 2019

20192291

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

14,53 EUR Štrnásť 53/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

25. 10. 2019

20192332

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

117,44 EUR Jedenstosedemnásť 44/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

25. 10. 2019

8542019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.,Hôrka

85,38 EUR Osemdesiatpäť 38/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

24. 10. 2019

20192211

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

13,11 EUR Trinásť 11/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

24. 10. 2019

530928910

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

248,75 EUR Dvestoštyridsaťosem 75/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

24. 10. 2019

191740

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

218,21 EUR Dvestoosemnásť 21/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

24. 10. 2019

836/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.,Hôrka

104,21 EUR Jedenstoštyri 21/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

24. 10. 2019

71932516

za mlieko, mliekárenské výrobky, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

96,64 EUR Deväťdesiatšesť 64/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

24. 10. 2019

71932388

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

1,90 EUR Jeden 90/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

24. 10. 2019

71932378

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

3,79 EUR Tri 79/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

24. 10. 2019

191871

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

323,79 EUR Tristodvadsaťtri 79/100 eur

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

24. 10. 2019

20192277

za mäso, mäsové výr., Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

61,60 EUR Šesťdesiatjeden 60/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 10. 2019

DF451190 19368

Skladacia podložka MŠ

99,00 EUR

Pebecon s.r.o.

Obec Hôrka

22. 10. 2019

DF450190 2019312

TEchnik BOZP a PO 7-9/2019

90,00 EUR

Martin Majerčák, Allendeho 2723, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

22. 10. 2019

DF456190 1900160

Knihy do knižnice

213,00 EUR

Christiania Štefan Hamza

Obec Hôrka

16. 10. 2019

DF455190 20190056

Plátená taška s potlačou

450,00 EUR

MMINV s.r.o.

Obec Hôrka

16. 10. 2019

DF454190 200394

Stojan na sušenie výkresov ZŠ

156,00 EUR

Educaplay s.r.o.

Obec Hôrka

16. 10. 2019

DF452190 191007

Pranie a žehlenie MŠ

91,50 EUR

Marcel Škoviera

Obec Hôrka

9. 10. 2019

DF447190 1752019

Komunikačný systém miestnych komunikácií - posúdenie

480,00 EUR

ASI s.r.o.

Obec Hôrka

9. 10. 2019

DF446190 8242830585

Telefón 9/2019

258,56 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

9. 10. 2019

DF445190 20193567

Systémová podpora URBIS 10.-12.2019

150,00 EUR

MADE spol. s r.o., Horná 34, 97401 Banská Bystrica

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF448190 5046704627

tabuľa - Materská škola

13,90 EUR

Internet Mall Slovakia s.r.o.

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF449190 1201903309

Metodický balík pre učiteľa 4.ročníka

48,00 EUR

AITEC s.r.o.

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF444190 19107

Paušál servis OCú

120,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF443190 19106

Paušál servis ZŠ

60,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF442190 2019010242

Kancelárske potreby

195,96 EUR

KP Plus s.r.o.

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF441190 20190343

Tabuľa - Materská škola

33,80 EUR

Grajzeľ Ján

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF440190 2322019

Právne služby 9/2019

324,00 EUR

Advokátska kancelária Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF439190 19024

Kosenie futbalového ihriska

240,00 EUR

Zeleň Tatry s.r.o., 26, 059 12 Švábovce

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF438190 8697065845

Dodávka zemného plynu Nová MŠ

254,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF437190 8697064684

dodávka zemného plynu KD

688,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF436190 8697064683

dodávka zemného plynu SIGMA

189,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF435190 8697064682

dodávka zemného plynu ZŠ

1 828,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF434190 8697064681

Dodávka zemného plynu MŠ - Stará budova

653,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF433190 8697064680

Dodávka zemného plynu Ocú

568,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

8. 10. 2019

DF432190 8697064679

Dodávka zemného plynu - Zdrav.stredisko

937,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

3. 10. 2019

DF431190 3091945381

Stravné lístky

2 310,06 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Hôrka

3. 10. 2019

DF430190 2019157

Bezpečnostné značenie

15,00 EUR

Smaltovňa Mišík Holíč s.r.o.

Obec Hôrka

3. 10. 2019

DF429190 11190

Demontáž a montáž umývačky riadu MŠ

68,33 EUR

František Chorovský

Obec Hôrka

3. 10. 2019

DF428190 190100033

Ochyt psa

50,00 EUR

MVDr. Zolnierčíková L.

Obec Hôrka

3. 10. 2019

DF427190 20190236

Kancel. potreby

221,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

3. 10. 2019

DF426190 09042019

Čistenie a kontrola komína ZŠ MŠ

60,00 EUR

Kominár Janík Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

1. 10. 2019

DF425190 3091944121

Stravné lístky

491,76 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Hôrka

1. 10. 2019

DF419190 992019

Správa registratúry - zmluva zo dňa 11.06.2019

4 860,00 EUR

Archivovanie SK s.r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

DF424190 190749

Čistiace prostriedky MŠ

61,00 EUR

Briston s.r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

DF423190 2019320

Dodávku a montáž roletiek MŠ

253,80 EUR

Bendík Martin- MODEL

Obec Hôrka

27. 9. 2019

DF422190 20190229

Toner - MÚ

55,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

27. 9. 2019

DF421190 22004011

Šatňa - MŠ

75,00 EUR

NOMilaND, S.R.O.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

DF420190 20193284

Školenie - URBIS

40,00 EUR

MADE spol. s r.o., Horná 34, 97401 Banská Bystrica

Obec Hôrka

27. 9. 2019

20192187

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

36,95 EUR Tridsaťšesť 65/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

27. 9. 2019

20192173

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

58,56 EUR Päťdesiatosem 56/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

27. 9. 2019

71930718

za mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

39,23 EUR Tridsaťdeväť 23/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

27. 9. 2019

71930561

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

5,05 EUR Päť 5/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

27. 9. 2019

191727

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

162,38 EUR Jedenstošesťdesiatdva 38/100 eur

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

20192132

za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

47,50 EUR Štyridsaťsedem 50/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

27. 9. 2019

20192109

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

41,07 EUR Štyridsaťjeden 7/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

27. 9. 2019

530927819

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

242,16 EUR Dvestoštyridsaťdva 16/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

530926836

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

175,96 EUR Jedenstosedemdesiatpäť 96/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

20192071

za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

51,38 EUR Päťdesiatjeden 38/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

27. 9. 2019

20192065

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

62,02 EUR Šesťdesiatdva 2/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

27. 9. 2019

191590

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

50,16 EUR Päťdesiat 16/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

27. 9. 2019

191654

za potraviny, TATRAPRkIM, s.r.o., Vrbov

42,96 EUR Štyridsaťdva 96/100 eur

TATRAPRIM s.r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

530928177

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

165,93 EUR Jedenstošesťdesiatpäť 93/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

795/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

75,91 EUR Sedemdesiatpäť 91/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

27. 9. 2019

20192144

za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

15,11 EUR Pätnásť 11/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

27. 9. 2019

71931469

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

1,69 EUR Jedno 69/100 eura

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

27. 9. 2019

71931458

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

0,84 EUR 84/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

27. 9. 2019

1911910276

za potraviny, AG FOODS SK, s.r.o, Pezinok

363,98 EUR Tristošesťdesiattri 98/100 eur

AG FOODS SK, s.r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

1911910277

za potraviny, AG FOODS SK, .s.r.o., Pezinok

261,14 EUR Dvestošesťdesiatjeden 14/100 eur

AG FOODS SK, s.r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

191509

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

174,77 EUR Jedenstosedemdesiatštyri 77/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

27. 9. 2019

191508

za potraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

174,77 EUR Jedenstosedemdesiatštyri 77/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

27. 9. 2019

530925810

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

81,67 EUR Osemdesiatjeden 67/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

530925085

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

47,52 EUR Štyridsaťsedem 52/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

530924620

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

2,72 EUR Dve 72/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

530924618

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

447,77 EUR Štyristoštyridsaťsedem 77/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

530924533

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

2,72 EUR Dve 72/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

530924529

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

488,48 EUR Štyristoosemdesiatosem 48/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

191677

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

64,38 EUR Šesťdesiatštyri 38/100 eur

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

191676

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

65,54 EUR Šesťdesiatpäť 54/100 eur

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

27. 9. 2019

20192012

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

22,73 EUR Dvadsaťdva 73/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

27. 9. 2019

20192001

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

92,85 EUR Deväťdesiatdva 85/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

27. 9. 2019

20191987

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

37,36 EUR Tridsaťsedem 36/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

26. 9. 2019

530928881

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zolen

93,52 EUR Deväťdesiattri 52/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

25. 9. 2019

DF418190 492019

Archívne krabice

491,16 EUR

Professio s.r.o.

Obec Hôrka

25. 9. 2019

DF417190 1092019

licenčný poplatok - Elektronická registratúrna kniha

72,00 EUR

Archivovanie SK s.r.o.

Obec Hôrka

25. 9. 2019

DF416190 19104

Montáž dátovej a počítačovej siete

205,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

25. 9. 2019

DF415190 3220190851

Knihy pre prvákov ZŠ

114,99 EUR

Slov.pedag.naklad. Mladé letá

Obec Hôrka

25. 9. 2019

DF414190 219315

Zapojenie konvektomatu ŠJ

69,67 EUR

Optiman s.r.o.

Obec Hôrka

25. 9. 2019

DF413190 70754904

Balíček Bez kriedy ZŠ

12,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Hôrka

25. 9. 2019

DF412190 1978481

Prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

25. 9. 2019

DF411190 1978483

Prenájom rohoží MŠ

1,80 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

25. 9. 2019

DF410190 1974842

Prenájom rohoží ZŠ

4,62 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF409190 8242161688

Mobilný telefón

52,79 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF408190 8242161697

Mobilný telefón

9,08 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF407190 190619

Počítačové príslušenstvo

123,20 EUR

ACOM PP, s.r.o., Školská, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF406190 190540

Revízia alarmového systému - ročná

79,60 EUR

KELCOM Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF405190 1051902590

ODvoz VOK KO

725,54 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF404190 1051902591

Odvoz KO

3 236,08 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF403190 20190224

toner 10 ks

565,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF402190 20190222

Kancelársky papier

72,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF401190 2290100815

elektrina

112,88 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF400190 2290110251

Elektrina - verejné osvetlenie Ondrej

150,31 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF399190 2290178143

elektrina Verejné osvetlenie Kišovce

150,77 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF398190 2290220288

Elektrina - Zdrav.stredisko

93,98 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF397190 2290137342

Elektrina ZŠ

120,16 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

20. 9. 2019

DF396190 10190025

Otvorenie Materskej školy

150,00 EUR

Agentúra Papaver s.r.o.

Obec Hôrka

12. 9. 2019

DF395190 1900496

Učebnice AJ

374,00 EUR

Albion Books PhDr. A.Oslancová

Obec Hôrka

12. 9. 2019

DF393190 8240662915

Telefón

281,42 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF368190 8240007864

Mobilný telefon

14,47 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF367190 8240007851

Mobilný telefón

54,70 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF394190 9000334332

Poplatok za vyjadrenie - ZŠ

120,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF382190 1101902941

Učebnice pre ZŠ

69,30 EUR

AITEC s.r.o.

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF392190 2212019

Právne služby

324,00 EUR

AK Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF391190 19021

Kosenie futbalového ihriska 7x

210,00 EUR

Zeleň Tatry s.r.o., 26, 059 12 Švábovce

Obec Hôrka

9. 9. 2019

DF389190 55792019

Laboratórny rozbor vody

95,40 EUR

RÚVZ Poprad

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF390190 20190527

Leštidlo na riad, umývací prostriedok ŠJ ZŠ

85,32 EUR

Gastromarket Tatry s.r.o.

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF388190 201910347

Nálepky s popisom MŠ

39,12 EUR

ABC Reklama spol. s r.o.

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF387190 1380819

Tepovanie detských stoličiek MŠ

12,00 EUR

WAP-TUS spol.s r.o.

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF386190 2019311

Dodávku a montáž roletiek a sietí MŠ

1 773,00 EUR

Bendík Martin- MODEL

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF385190 22003398

Nábytok MŠ

750,90 EUR

NOMilaND, S.R.O.

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF384190 22003397

Nábytok MŠ

645,90 EUR

NOMilaND, S.R.O.

Obec Hôrka

6. 9. 2019

DF383190 190211378

dávkovač mydla MŠ

90,95 EUR

Online kúpelne STYLE Plus s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF371190 1212019

úprava terénu pri Požiarnej zbrojnici

891,00 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF370190 1262019

úprava terénu pri Požiarnej zbrojnici

33,00 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF369190 1272019

Úprava terénu pri Požiarnej zbrojnici

595,55 EUR

Ignačák s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF381190 19096

Paušál servis Ocú

180,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF380190 19095

Paušál servis ZŠ

85,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF378190 8638966981

Dodávka zemného plynu - Nová MŠ

254,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF375190 2019008

Ústreňa - ocú

319,00 EUR

TOPtel Roman Tomajko

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF374190 1970401

Prenájom rohože Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF373190 1912

Projektové práce - ZŠ

600,00 EUR

Ing. Jozef Imrich, Kišovce 360, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF372190 1911

Projektové práce - Odstránenie hasičskej zbrojnice

120,00 EUR

Ing. Jozef Imrich, Kišovce 360, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF377190 2240001639

Vyúčtovanie za 02.11.2018-31.12.2018

-278,75 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF376190 57000126142

Poplatok za pripojenie

64,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF379190 1020190060

Záclona na riasenke, vešanie a monžáž

782,26 EUR

ZARAQ s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF357190 20190001

Umytie okien na dome smútku a kultúrnom dome

400,00 EUR

Vertical Service, s.r.o.

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF366190 219055

Autobusová preprava - Betliar, Domica

270,00 EUR

SOGI-Gildein Dušan

Obec Hôrka

4. 9. 2019

DF365190 19093

Montáž dátovej a internetovej siete MŠ

220,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF364190 8237868082

Mobilný telefón

9,59 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF363190 190549

Počítačové prísluš. - SWITCH

145,00 EUR

ACOM PP s.r.o.

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF362190 2290110251

Elektrina - Ondrej

142,32 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF361190 2290178143

ELektrina - verej.osvetlenie

157,02 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF360190 2290137342

ELektrina -ZŠ

86,16 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF359190 2290220288

Elektrina - Zdr.stredisko

85,70 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF358190 2290100815

Elektrina verej.osvetlenie

104,78 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF356190 1051902262

Odvoz KO 7/2019

4 384,93 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF355190 1051902263

Vývoz VOK 7/2019

966,64 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF354190 552019

Paplón,vankúš - MŠ

155,00 EUR

Ladislav Hajaš

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF353190 8238518986

telefón 7/2019

252,46 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF352190 190804

pranie a žehlenie pre MŠ

180,00 EUR

Marcel Škoviera

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF351190 2240001639

Elektrina - 6.-8.2019

684,00 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF350190 80911196

Kancelárske potreby

69,26 EUR

Lyreco CE, SE, Panholec, 902 01 Pezinok

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF349190 2142019

Právne služby 7/2019

324,00 EUR

Advokátska kancelária Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF348190 8697013915

Zemný plyn - nová MŠ

254,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF347190 519148946

Vodné a stočné MŠ

334,92 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF346190 519148947

Vodné a stočné ZŠ

227,94 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF345190 19087

Paušál servis 7/2019 Ocú

120,00 EUR

Emisoft Milan Kopáč

Obec Hôrka

14. 8. 2019

DF344190 19086

Paušál servis 7/2019 ZŠ

110,00 EUR

Emisoft Milan Kopáč

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF343190 04042019

materiál - omietka a lepidlo Dom smútku

55,60 EUR

Stavivá Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF342190 201921

Oprava a údržba Dom smútku

1 600,00 EUR

KeyMont s.r.o.

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF341190 10190006

Farby a ostat.materiál - Dom smútku

135,55 EUR

RUPO-Repel Vladimír

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF339190 190729

Pranie a žehlenie post.bielizne MŠ

150,00 EUR

Marcel Škoviera

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF338190 29072019

Komunitný plán sociálnych služieb

100,00 EUR

Ing. Jozef Vida

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF337190 519146639

Vodné a stočné Cintorín Hôrka 4.7.2019

1,31 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF336190 519146638

vodné a stočné Sigma 4.7.2019

60,13 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF335190 519146631

VOdné a stočné - Ocú (4.7.2019)

30,04 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF334190 519146622

Vodné a stočné - nová MŠ (4.-7.2019)

0,00 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF333190 519146621

Vodné a stočné - Kultúrny dom (4.-7.2019)

26,14 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF332190 519146620

Vodné a stočné -Cintorín Ondrej (4.-7.2019)

5,22 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF331190 519146619

Vodné a stočné TJ Hôrka (4.-7.2019)

32,65 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

6. 8. 2019

DF330190 519146618

Vodné a stočné - zdravotné stredisko 4.-7.2019

326,82 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

1. 8. 2019

191398

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

20,31 EUR Dvadsať 31/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

1. 8. 2019

13/2019

za potraviny, Potraviny Hosa, Jozef Hosa, Hôrka

270,18 EUR Dvestosedemdesiat 18/100 eur

POTRAVINY HOSA, Jozef Hosa, 236, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka

1. 8. 2019

575/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

22,45 EUR Dvadsaťdva 45/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

1. 8. 2019

563/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, Hôrka

37,55 EUR Tridsaťsedem 55/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

1. 8. 2019

191397

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

23,73 EUR Dvadsaťtri 73/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

1. 8. 2019

14/2019

za potraviny, Potraviny Hosa, Jozef Hosa, Hôrka

176,72 EUR Jedenstosedemdesiatšesť 72/100 eur

POTRAVINY HOSA, Jozef Hosa, 236, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka

1. 8. 2019

71922708

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

2,88 EUR Dve 88/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

1. 8. 2019

20191573

za mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

3,43 EUR Tri 43/100 eur

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

1. 8. 2019

576/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

32,83 EUR Tridsaťdva 83/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

1. 8. 2019

562/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

45,39 EUR Štyridsaťpäť 39/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

1. 8. 2019

DF340190 19500175

Koberce MŠ

1 444,80 EUR

Interier Invest

Obec Hôrka

31. 7. 2019

DF329190 2192206053

Vyúčtovanie - tlačivá ZŠ

98,21 EUR

Ševt a.s.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF326190 10190005

Tovar - farby Dom smútku

251,75 EUR

RUPO-Repel Vladimír

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF325190 919

Demontáž a montáž práčky MŠ

85,93 EUR

František Chorovský

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF324190 201907001

Technické zabezpečenie BANÍK SUMMER FEST dňa 13.07.2019

1 500,00 EUR

MACO soudanda light system, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF323190 1190242

Demontáž, premiestnenie a montáž IT MŠ

216,63 EUR

Avalon IT s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF322190 1960862

Prenájom rohoží MŠ

6,42 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF321190 1960861

Prenájom rohoží ZŠ

6,42 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF320190 1960860

Prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF319190 1119305881

WC a sanitárna technika dňa 13.07.2019

180,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF318190 402019

Zabezpečenie komplexných bezpečnostných služieb - BANÍK SUMMER FEST dňa 13.07.2019

436,80 EUR

PPSECURITY, s.r.o

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF317190 2172425

Nábytok do MŠ

733,00 EUR

Asko nábytok spol. s r.o.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF328190 20190197

Kancelárske potreby

247,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF327190 22002355

Nábytok do MŠ

2 830,94 EUR

NOMilaND, S.R.O.

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF316190 8237868065

Mobilný telefón

55,60 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF315190 2051902220

Vývoz BRKO 6/2019

33,60 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF301190 1051901900

Odvoz VOK KO 6/2019

333,29 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

29. 7. 2019

DF300190 1051901899

Odvoz KO 6/2019

3 258,70 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

22. 7. 2019

20191470

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

12,57 EUR Dvanásť 57/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 7. 2019

20191481

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

12,99 EUR Dvanásť 99/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 7. 2019

20191543

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

12,99 EUR Dvanásť 99/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 7. 2019

20191556

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

8,78 EUR Osem 78/100 eura

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 7. 2019

191270

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

48,28 EUR Štyridsaťosem 28/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

22. 7. 2019

20191482

za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

19,89 EUR Devätnásť 89/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 7. 2019

20191544

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

31,99 EUR Tridsaťjeden 99/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 7. 2019

191271

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

65,05 EUR Šesťdesiatpäť 5/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

22. 7. 2019

71922698

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

1,92 EUR Jeden 92/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

19. 7. 2019

DF305190 20190007

Vystúpenie hud.skupiny Funk You dňa 13.04.2019

270,00 EUR

Peter Cvengroš

Obec Hôrka

19. 7. 2019

DF313190 2019043

Vystúpenie kúzelníka Wolfa dňa 13.07.2019

300,00 EUR

Pegac Magic s.r.o.

Obec Hôrka

19. 7. 2019

DF312190 2290100815

Elektrina 6/2019 Kišovce

100,07 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

19. 7. 2019

DF311190 2290220288

Elektrina 6/2019 Zdr.stredisko

88,52 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

19. 7. 2019

DF310190 2290110251

Elektrina 6/201 Ondrej, MŠ

181,93 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

19. 7. 2019

DF309190 2290137342

Elektrina 6/2019 ZŠ

158,59 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

19. 7. 2019

DF308190 2290178143

elektrina 6/2019 Kišovce

141,05 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

19. 7. 2019

DF307190 20190123

Tovar na deň 13.07.2019 - tričká, plagáty, vstupové náramky, nálepky

219,20 EUR

Ferix s.r.o.

Obec Hôrka

19. 7. 2019

DF306190 2019009

Vystúpenie hud.skupiny Smola a Hrušky dňa 13.07.2019

900,00 EUR

Ing. Štefan Ondáš

Obec Hôrka

19. 7. 2019

DF304190 20190006

Vystúpenie hud. skupiny The Colt dňa 13.07.2019

450,00 EUR

Peter Cvengroš

Obec Hôrka

19. 7. 2019

DF302190 2019010

Vypracovanie energetického certifikátu pre MŠ Hôrka

300,00 EUR

Ing. Milada Babničová

Obec Hôrka

17. 7. 2019

DF314190 03

Prepravu nábytku MŠ

300,00 EUR

Rudolf Pecha, 90, 053 13 Arnutovce

Obec Hôrka

16. 7. 2019

71921164

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

4,80 EUR Štyri 80/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

16. 7. 2019

71921179

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

3,84 EUR Tri 84/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

16. 7. 2019

530920402

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

53,10 EUR Päťdesiattri 10/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

16. 7. 2019

530920401

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

45,65 EUR Štyridsaťpäť 65/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

16. 7. 2019

514/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

21,38 EUR Dvadsaťjeden 38/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

16. 7. 2019

509/2019

za chlieb, pečivo

40,18 EUR Štyridsať 18/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

16. 7. 2019

20191458

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

16,36 EUR Šestnásť 36/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 7. 2019

1919001435

za školské ovocie, LUNYS, s.r.o., Poprad - Veľká

3,37 EUR Tri 37/100 eur

LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

16. 7. 2019

1919001433

za školské ovocie, LUNYS, s.r.o., Poprad- Veľká

2,64 EUR Dve 64/100 eur

LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

16. 7. 2019

20191419

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

25,99 EUR Dvadsaťpäť 99/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 7. 2019

20191418

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

28,52 EUR Dvadsaťosem 52/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

16. 7. 2019

DF303190 122019

Terénne práce strojom EUROCOMACH

150,00 EUR

Hamiz s.r.o., 141, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka

16. 7. 2019

DF297190 819

Demontáž a montáž Konvektomatu ŠJ MŠ

98,38 EUR

František Chorovský

Obec Hôrka

16. 7. 2019

DF296190 20190421

Zásuvkový blok - dvojity a trojitý ŠJ ZŠ

632,26 EUR

Gastromarket Tatry s.r.o., 8, mája 599, 059 71 Ľubica

Obec Hôrka

15. 7. 2019

DF299190 19015

Kosenie futbalového ihriska - jún

150,00 EUR

Zeleň Tatry s.r.o., 26, 059 12 Švábovce

Obec Hôrka

15. 7. 2019

DF298190 32019

Vypracovanie kompletnej žiadosti o dotáciu - projekt "Máme ihrisko"

800,00 EUR

Dyny s.r.o.

Obec Hôrka

11. 7. 2019

71919971

za školské horské mlieko

3,84 EUR Tri 84/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

11. 7. 2019

11/2019

za potraviny, Potraviny Hosa, Hôrka

47,32 EUR Štyridsaťsedem 32/100 eur

POTRAVINY HOSA, Jozef Hosa, 236, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka

11. 7. 2019

530919183

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

30,05 EUR Tridsať 5/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

11. 7. 2019

191001

za potraviny, Tatraprim, s.r.o., Vrbov

78,07 EUR Sedemdesiatosem 7/100 eur

TATRAPRIM s.r.o.

Obec Hôrka

11. 7. 2019

495/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

42,23 EUR Štyridsaťdva 23/100

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

11. 7. 2019

20191400

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

13,90 EUR Trinásť 90/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

11. 7. 2019

20191357

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

16,36 EUR Šestnásť 36/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

11. 7. 2019

20191339

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

21,05 EUR Dvadsaťjeden 5/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

11. 7. 2019

71919982

za školské horské mlieko

3,84 EUR Tri osemdesiatštyri/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

11. 7. 2019

12/2019

za chlieb, pečivo, Potraviny Hosa, Hôrka

130,34 EUR Jedenstotridsať 34/100 eur

POTRAVINY HOSA, Jozef Hosa, 236, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka

11. 7. 2019

530919214

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

28,87 EUR Dvadsaťosem 87/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

11. 7. 2019

494/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

60,47 EUR Šesťdesiat 47/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

11. 7. 2019

191002

za potraviny, Tatraprim, s.r.o., Vrbov

52,82 EUR Päťdesiatdva 82/100 eur

TATRAPRIM s.r.o.

Obec Hôrka

11. 7. 2019

20191401

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

13,39 EUR Trinásť 39/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

11. 7. 2019

20191358

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

25,76 EUR Dvadsaťpäť 76/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

11. 7. 2019

20191338

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

21,05 EUR Dvadsaťjeden 5/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

11. 7. 2019

DF295190 19070001

Výkon stavebného dozoru

600,00 EUR

Ing.arch.TomášHeinsch

Obec Hôrka

11. 7. 2019

DF294190 1900027

Vypracovanie technickej štúdie na multifunkčné ihrisko

150,00 EUR

Ving. s.r.o.

Obec Hôrka

11. 7. 2019

DF293190 2052019

Paušál-právne služby 6/2019

324,00 EUR

Advokátska kancelária Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

11. 7. 2019

DF289190 8236393461

Telefón 6/2019

309,95 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

11. 7. 2019

DF287190 2019242

Výkon funkcie technika BOZP a PO, 4.-6.2019

90,00 EUR

Martin Majerčák, Allendeho 2723, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

11. 7. 2019

DF286190 190091

Uverejnenie v novinách - celá strana

100,00 EUR

Podtatranský kuriér s.r.o.

Obec Hôrka

11. 7. 2019

DF285190 19074

Paušál servis 6/2019 Ocú

150,00 EUR

Emisoft Milan Kopáč

Obec Hôrka

11. 7. 2019

DF284190 19073

Paušál servis 6/2019

60,00 EUR

Emisoft Milan Kopáč

Obec Hôrka

11. 7. 2019

DF270190 20192524

Systémová podpora URBIS 7.-9.2019

150,00 EUR

MADE spol. s r.o., Horná 34, 97401 Banská Bystrica

Obec Hôrka

9. 7. 2019

DF292190 2019099

Vypracovanie projektovej dokumentácie - multifunkčné ihrisko.

650,00 EUR

STAVOPROJEKT s.r.o.

Obec Hôrka

9. 7. 2019

DF291190 1900186

Prenájom boxu-skartácia

7,20 EUR

OZO- RECYCLING, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Hôrka

9. 7. 2019

DF290190 3091930690

Stravné lístky ZŠ

4,97 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Hôrka

9. 7. 2019

DF288190 3091930692

Stravné lístky - ZŠ

1 306,60 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Hôrka

9. 7. 2019

DF282190 8706668704

Dodávka zem.plynu - nová MŠ

254,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

9. 7. 2019

DF281190 8706667512

Dodávka zem.plynu - Kultúrny dom

94,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

9. 7. 2019

DF280190 8706667511

Dodávka zem.plynu - Sigma

34,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

9. 7. 2019

DF279190 8706667510

Dodávka zem.plynu-ZŠ

464,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

9. 7. 2019

DF278190 8706667509

Dodávka zem.plynu MŠ

90,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

9. 7. 2019

DF277190 8706667508

Dodávka zem.plynu-Ocú

78,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

9. 7. 2019

DF276190 8706667507

Dodávka zem.plynu - Zdrav.stredisko

128,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

4. 7. 2019

530918230

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

109,17 EUR Jedenstodeväť 17/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

4. 7. 2019

20191327

za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

10,08 EUR Desať 8/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

4. 7. 2019

191120

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

101,14 EUR Jedenstojeden 14/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

4. 7. 2019

530918338

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

49,90 EUR Štyridsaťdeväť 90/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

4. 7. 2019

20191326

za mäs. výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

5,20 EUR Päť 20/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

4. 7. 2019

191121

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

178,12 EUR Jedenstosedemdesiatosem 12/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

4. 7. 2019

DF283190 190452

Počítačové príslušenstvo - klávesnica bezdrôtová a myš

25,90 EUR

ACOM PP, s.r.o., Školská, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

4. 7. 2019

DF275190 3091929822

Stravné lístky - Ocú

2 306,02 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina

Obec Hôrka

4. 7. 2019

DF274190 702019

Odborná prehliadka tlak. zariadení (Kotolňa-Zdrav.stredisko)

160,00 EUR

Majoterm Marián Jurkovský

Obec Hôrka

4. 7. 2019

DF273190 1952665

Prenájom rohoží MŠ

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

4. 7. 2019

DF272190 1952664

Prenájom rohoží ZŠ

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

4. 7. 2019

DF271190 1952663

Prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

1. 7. 2019

450/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.

24,80 EUR Dvadsaťštyri 80/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

1. 7. 2019

71918208

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

4,80 EUR Štyri 80/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

1. 7. 2019

20191258

za mäso, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

28,52 EUR Dvadsaťosem 52/100 eur

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

1. 7. 2019

20191242

za mäso, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

17,70 EUR Sedemnásť 70/100 eur

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

1. 7. 2019

20191219

za mäso, mäs. výrobky, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

6,18 EUR Šesť 18/100 eur

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

1. 7. 2019

530917338

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

82,76 EUR Osemdeisatdva 76/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

1. 7. 2019

451/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.

43,52 EUR Štyridsaťtri 52/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

1. 7. 2019

71918223

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

4,80 EUR Štyri 80/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

1. 7. 2019

20191259

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

21,73 EUR Dvadsaťjeden 73/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

1. 7. 2019

20191243

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

12,60 EUR Dvanásť 60/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

1. 7. 2019

20191218

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

3,98 EUR Tri 98/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

1. 7. 2019

530917354

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

55,79 EUR Päťdesiatpäť 79/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

1. 7. 2019

190911

za potraviny, Tatraprim, s.r.o., Vrbov

30,24 EUR Tridsať 24/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

1. 7. 2019

DF269190 219037

Autokarová preprava 06.06.2019 - dvoma autobusmi

540,00 EUR

SOGI-Gildein Dušan

Obec Hôrka

1. 7. 2019

DF268190 219035

Autokárová doprava 31.05.2019 - ZŠ

100,00 EUR

SOGI-Gildein Dušan

Obec Hôrka

1. 7. 2019

DF267190 20190642

dopravné značenie - MŠ nová

384,36 EUR

Značenie.sk s.r.o.

Obec Hôrka

1. 7. 2019

DF266190 312019

Ubytovanie delegáta - starostky obce - 30.snem ZMOS Bratislava v dňoch 21.-23.05.2019

73,17 EUR

Ľubovnianske regionálne združenie

Obec Hôrka

1. 7. 2019

DF265190 2051901856

Vývoz BRKO 5/2019

33,60 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

1. 7. 2019

DF264190 030600013

Kosenie lúčneho porastu

352,56 EUR

Tomáš Gondžár

Obec Hôrka

1. 7. 2019

DF26319 519314979

Váhy presnosti III a IIII do 20 kg - overenie

27,00 EUR

Slovenská legálna metrológia n.o.

Obec Hôrka

1. 7. 2019

DF262190 190440

Notebook HP 2 ks

744,85 EUR

ACOM PP, s.r.o., Školská, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

26. 6. 2019

DF261190 632019

odborné prehliadky tlakových zariadení - ZŠ, MŠ

245,00 EUR

Majoterm Marián Jurkovský

Obec Hôrka

26. 6. 2019

DF260190 420190789

Vypracovanie posudku o riziku a kategorizácia - výkon zdravotného dohľadu

480,00 EUR

MG PZS, s.r.o.

Obec Hôrka

26. 6. 2019

DF259190 19018

Funkčné vzdelávanie - J.D.ZŠ

220,00 EUR

Inštitút celoživotného vzdelávania

Obec Hôrka

26. 6. 2019

DF258190 240190195

Servis AED - výmena dobíjača a elektród

348,00 EUR

Falck Healthcare a.s.

Obec Hôrka

21. 6. 2019

20191175

za mäso

17,26 EUR Sedemnásť 26/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

21. 6. 2019

190869

za potraviny, Tatraprim, s.r.o., Vrbov

25,08 EUR Dvadsaťpäť 8/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

21. 6. 2019

20191194

za mäsové výrobky, mäso, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

29,44 EUR Dvadsaťdeväť 44/100 eur

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

21. 6. 2019

1919001218

za školské ovocie, LUNYS, s.r.o., Poprad

8,60 EUR Osem 60/100 eur

LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

21. 6. 2019

20191176

za mäso, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

12,60 EUR Dvanásť 60/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

21. 6. 2019

190870

za potraviny, Tatraprim, s.r.o., Vrbov

17,56 EUR Sedemnásť 56/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

21. 6. 2019

20191193

za mäso, mäsové výrobky, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

20,86 EUR Dvadsať 86/100 eur

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

21. 6. 2019

1919001216

za školské ovocie, LUNYS, s.r.o., Poprad Veľká

7,64 EUR Sedem 64/100 eur

LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

21. 6. 2019

423/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.

21,15 EUR Dvadsaťjeden 15/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

21. 6. 2019

71916544

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

1,92 EUR Jedno 92/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

21. 6. 2019

191057

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

69,50 EUR Šesťdesiatdeväť 50/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

21. 6. 2019

530916397

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

123,74 EUR Jedenstodvadsaťtri 74/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

21. 6. 2019

20191143

za mäso, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

20,83 EUR Dvadsať 83/100 eur

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

21. 6. 2019

20191135

za mäso, mäsové výrobky, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

30,24 EUR Tridsať 24/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

21. 6. 2019

422/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.

35,94 EUR Tridsaťpäť 64/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

21. 6. 2019

71916553

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

1,92 EUR Jedno 92/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

21. 6. 2019

191058

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

60,14 EUR Šedsťdesiat 14/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

21. 6. 2019

530916398

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

76,95 EUR Sedemdesiatšesť 95/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

21. 6. 2019

20191142

za mäso, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

15,09 EUR Pätnásť 9/100 eur

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

21. 6. 2019

20191134

za mäso, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

21,38 EUR Dvadsaťjeden 38/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

20. 6. 2019

DF257190 2290137342

Elektrina - ZŠ

205,03 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

20. 6. 2019

DF256190 2290178143

Elektrina-Kišovce

126,97 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

20. 6. 2019

DF255190 2290220288

Elektrina - Zdrav.stredisko

102,11 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

20. 6. 2019

DF254190 2290100815

Elektrina-Kišovce

116,70 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

20. 6. 2019

DF253190 2290110251

Elektrina - Ondrej

203,11 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

20. 6. 2019

DF252190 1051901563

Vývoz VOK KO 5/2019

1 290,54 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

20. 6. 2019

DF251190 1051901562

Vývoz KO 5/2019

3 177,07 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

20. 6. 2019

DF250190 20191194

Kontrolná prehliadka váh ŠJ ZŠ, nastavenie a výmena závažia

64,80 EUR

Ing. Pilár Slavomír

Obec Hôrka

20. 6. 2019

DF248190 190653226

Lampa do projektora - ZŠ

198,00 EUR

DAFFER spol sr.o

Obec Hôrka

20. 6. 2019

DF247190 2019179

Hasiaci prístroj 4 ks , kontrola hadicového zariadenia

189,60 EUR

Martin Majerčák, Allendeho 2723, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

19. 6. 2019

DF249190 201903560

Poukážky

704,00 EUR

Tesco Stores SR a.s.

Obec Hôrka

19. 6. 2019

DF246190 8235746030

Mobilný telefón

9,48 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

19. 6. 2019

DF245190 8235746017

Mobilný telefón

52,00 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

19. 6. 2019

DF244190 19010334

Moduly-Balíček GDPR, SSL certifikát a ročná prevádzka 5/2019-4/2020

696,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hôrka

19. 6. 2019

DF243190 19010346

Výroba redakčného systému - licenčný poplatok 5/2019-4/2020

2 026,80 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hôrka

17. 6. 2019

384/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.

28,77 EUR Dvadsaťosem 77/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

17. 6. 2019

20191077

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

22,85 EUR Dvadsaťdva 85/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

17. 6. 2019

20191058

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

30,29 EUR Tridsať 29/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

17. 6. 2019

385/2019

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.

34,08 EUR Tridsaťštyri 8/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

17. 6. 2019

20191076

za mäso, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

15,94 EUR Pätnásť 94/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

17. 6. 2019

20191059

za mäso, Mäso Tatry, s.r.o., Svit

22,99 EUR Dvadsaťdva 99/100 eur

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

13. 6. 2019

DF242190 201926

Projekt bilancie skrývky humusového horizontu

216,00 EUR

AgroGPS, s.r.o.

Obec Hôrka

13. 6. 2019

DF241190 10190034

Odborný posudok o výskyte chránených druhov živočíchov na budove ZŠ Hôrka

142,00 EUR

Mgr. Radim Tomáš

Obec Hôrka

13. 6. 2019

DF239190 4719

Občerstvenie "Starostovská desiatka 2019"

120,00 EUR

Lumada s.r.o.

Obec Hôrka

11. 6. 2019

DF240190 19411996

Kancelárske stoličky 3 ks

226,80 EUR

B2B Partners s.r.o.

Obec Hôrka

10. 6. 2019

DF238190 1119304550

Krátkodobý prenájom WC a sanitárnej techniky

120,00 EUR

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Obec Hôrka

10. 6. 2019

DF237190 19064

Paušál servis Ocú

310,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

10. 6. 2019

DF236190 19063

Paušál servis 5/2019

60,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

10. 6. 2019

DF234190 2002019

paušál- právne služby

324,00 EUR

AK Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

10. 6. 2019

DF233190 010600011

Kosenie lúčneho porastu

358,80 EUR

Tomáš Gondžár

Obec Hôrka

10. 6. 2019

DF235190 5570032425

Systémová aplikácia matrík

25,09 EUR

IVES Košice s.r.o.

Obec Hôrka

7. 6. 2019

DF231190 19036

Zdravotný dozor - Starostovská desiatka 2019

34,00 EUR

Slovenský červený kríž

Obec Hôrka

7. 6. 2019

DF230190 8234282283

Telefón 5/2019

312,97 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

7. 6. 2019

DF229190 8190181428

Dodávka zemného plynu

254,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

7. 6. 2019

DF228190 20190152

Kancelárske potreby

559,00 EUR

PP COMP s.r.o., SNP 142, 059 21 Svit

Obec Hôrka

7. 6. 2019

DF227190 190036

DDD - Jedáleň pri MŠ a ZŠ

50,00 EUR

Tarakan-Jozef Pitoňák

Obec Hôrka

6. 6. 2019

DF232190 19328

Ubytovanie (28.-29.05.2019)

58,00 EUR

Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o.

Obec Hôrka

4. 6. 2019

10/2019 (DF103/19/82)

za potraviny, Potraviny Hosa, Jozef Hosa, Hôrka

67,10 EUR Šesťdesiatsedem 10/100 eur

POTRAVINY HOSA, Jozef Hosa, 236, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka

4. 6. 2019

71915196 (DF102/19/82)

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

2,88 EUR Dve 88/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

4. 6. 2019

530914617 (DF101/19/82)

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

110,79 EUR Jedenstodesať 79/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

4. 6. 2019

530915529 (DF100/ŠJZŠ)

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

149,46 EUR Jedenstoštyridsaťdeväť 46/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

4. 6. 2019

190874 (DF99/19/82)

za ovocie, zeleninu

166,97 EUR Jedenstošesťdesiatšesť 97/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

4. 6. 2019

20191030/2 (DF98/19/82)

za mäso, mäsové výrobky, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

24,00 EUR Dvadsaťštyri eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

4. 6. 2019

190782 (DF95/19/81)

Za potraviny, Tatraprim, s.r.o., Vrbov

30,24 EUR Tridsať 24/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

4. 6. 2019

9/2019 (DF94/19/81)

za potraviny, Potraviny Hosa, Jozef Hosa, Hôrka

141,80 EUR Jedenstoštyridsaťjeden 80/100 eur

POTRAVINY HOSA, Jozef Hosa, 236, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka

4. 6. 2019

71915207 (DF93/19/81)

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

2,88 EUR Dve 88/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

4. 6. 2019

530915526 (DF92/19/81)

za potraviny, Inmedia, s.r.o., Zvolen

62,83 EUR Šesťdesiatdva 83/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

4. 6. 2019

530914628 (DF91/19/81)

za potraviny, Inmedia, s.r.o., Zvolen

109,26 EUR Jedenstodeväť 26/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

4. 6. 2019

190875 (DF90/19/81)

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, s.r.o., Sp. Nová Ves

58,05 EUR Päťdesiatosem 5/100 eur

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

4. 6. 2019

20191030/1 (DF89/19/82)

za mäsové výrobky, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

20,40 EUR Dvadsať 40/100 eur"

Mäso Tatry

Obec Hôrka

3. 6. 2019

DF225190 201915

Materiál - maľovanie Dom smútku

700,00 EUR

KeyMont s.r.o.

Obec Hôrka

3. 6. 2019

DF224190 19005

Materiál Dom smútku

312,49 EUR

RNDr. Ľudmila Pencáková -TRIO, Trieda 1. mája 2308, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

3. 6. 2019

DF226190 201913

Geodetické práce

330,00 EUR

Geogro s.r.o.

Obec Hôrka

3. 6. 2019

DF213190 20190059

Potlač na hrnčeky a tričká - Starostovská desiatka 2019

354,00 EUR

STO-MI A.Michlíková

Obec Hôrka

3. 6. 2019

DF222190 201905002

Prenájom MP

153,60 EUR

J and L Slovakia s.r.o.

Obec Hôrka

3. 6. 2019

DF221190 02432019

Materiál - Dom smútku

574,01 EUR

Stavivá Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

3. 6. 2019

DF220190

Prenájom rohoží ZŠ

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

3. 6. 2019

DF219190 1944432

Prenájom rohoží MŠ

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

3. 6. 2019

DF218190 1944430

Prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

3. 6. 2019

DF216190 190375

Toner

65,00 EUR

ACOM PP, s.r.o., Školská, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

29. 5. 2019

190755 (DF97/19/82)

za potdraviny, TATRAPRIM, s.r.o., Vrbov

132,80 EUR Jedenstotridsaťdva 80/100 eur

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

29. 5. 2019

1911910197 (DF96/19/82)

za potraviny, AG FOODS, s.r.o., Pezinok

253,93 EUR Dvestopäťdesiattri 93/100 eur

AG FOODS SK, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 5. 2019

71913991 (DF95/19/82)

za školské horské mlieko, Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok

1,92 EUR Jeden 92/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

29. 5. 2019

2019995 (DF94/19/82)

za mäso, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

51,24 EUR Päťdesiatjeden 24/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

29. 5. 2019

1919000852 (DF93/19/82)

za školské ovocie, LUNYS, s.r.o., Poprad - Veľká

2,42 EUR Dve 42/100 eur

LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

29. 5. 2019

355/2019 (DF92/19/82)

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

19,89 EUR Devätnásť 89/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

29. 5. 2019

1911910198 (DF88/19/81)

za potraviny, AG FOODS SK, s.r.o., Pezinok

132,69 EUR Jedenstotridsaťdva 69/100 eur

AG FOODS SK, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 5. 2019

71913998 (DF87/19/81)

za školské horské mlieko, Tatranská mkliekáreň, a.s., Kežmarok

1,92 EUR Jedno 92/100 eur

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

29. 5. 2019

2019993 (DF86/19/81)

za mäso, ?äso - Tatry, s.r.o., Svit

22,32 EUR Dvadsaťdva 32/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

29. 5. 2019

1919000853 (DF85/19/81)

za školské ovocie, LUNYS, s.r.o., Poprad - Veľká

2,11 EUR Dve 11/100 eur

LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011, 058 01 Poprad

Obec Hôrka

29. 5. 2019

354/2019 (DF84/19/81)

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o., Hôrka

35,73 EUR Tridsaťpäť 73/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

28. 5. 2019

DF215190 2051901479

Vývoz BRKO 4/2019

33,60 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

28. 5. 2019

DF214190 219083

Oprava obec.rohlasu a verejného osvetlenia

711,25 EUR

Erimo s.r.o.

Obec Hôrka

28. 5. 2019

DF213190 219084

Oprava obecného rozhlasu

328,00 EUR

Erimo s.r.o.

Obec Hôrka

28. 5. 2019

DF217190 19032

Ubytovanie a strava (23.-24.5.2019)

58,00 EUR

Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o.

Obec Hôrka

27. 5. 2019

DF212190 47719

Tričká s potlačou - starostovská desiatka r. 2019

507,00 EUR

Broz-Brachňak s.r.o.

Obec Hôrka

27. 5. 2019

DF211190 9190165

Cintorín- presun licencie na nový PC

24,00 EUR

TOPSET SOLUTION s.r.o., Hollého 2366, 900 31 Stupava

Obec Hôrka

27. 5. 2019

DF210190 2019054

Smaltované číslo domové

18,40 EUR

Smaltovňa Mišík Holíč s.r.o.

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF207190 2019005

Výroba, dodávka a montáž ochranného zábradlia

6 229,20 EUR

Metal Tatry s.r.o.

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF206190 010500019

Kosenie

299,52 EUR

Tomáš Gondžár

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF205190 2290100815

Elektrina 4/2019 Kišovce

148,82 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF204190 2290178143

Elektrina 4/2019 Kišovce

111,49 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF203190 2290110251

Elektrina 4/2019 Ondrej

218,64 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF202190 2290220288

Elektrina 4/2019 Zdrav.stredisko

100,85 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF201190 2290137342

Elektrina ZŠ 4/2019

195,26 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF200190 1051901173

Vývoz VOK KO 4/2019

337,52 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF199190 1051901175

Vývoz BRO 4/2019

591,41 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF198190 1051901174

Vývoz KO 4/2019

2 998,58 EUR

Brantner Poprad s.r.o., Nova 76, 05801 Poprad

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF197190 8233640619

Mobilný telefón

52,99 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

24. 5. 2019

DF196190 8233640638

Mobilný telefón

9,48 EUR

SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Hôrka

23. 5. 2019

209190 2192006515

Tlačivá - Knižnica

53,17 EUR

Ševt a.s.

Obec Hôrka

23. 5. 2019

208190 2192202871

tlačivá ZŠ

35,50 EUR

Ševt a.s.

Obec Hôrka

22. 5. 2019

530913821 (DF91/19/82)

Za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

111,86 EUR Jedenstojedenásť 86/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

22. 5. 2019

330/2019 (DF90/19/82)

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.

37,17 EUR Tridsaťsedem 17/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

22. 5. 2019

2019946 (DF89/19/82)

za mäso, Mäso - Tatry, s.r.o., Svit

27,17 EUR Dvadsaťsedem 17/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 5. 2019

530913823 (DF83/19/81)

za potraviny, INMEDIA, s.r.o., Zvolen

34,66 EUR Tridsaťštyri 66/100 eur

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

22. 5. 2019

331/2019 (DF82/19/81)

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka

50,50 EUR Päťdesiat 50/100 eur

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

22. 5. 2019

2019947 (DF81/19/81)

za mäso, Mäso-Tatry, s.r.o., Svit

8,62 EUR Osem 62/100 eur

Mäso Tatry

Obec Hôrka

22. 5. 2019

DF195190 190353

Počítač - Ocú

417,00 EUR

ACOM PP, s.r.o., Školská, 052 70 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

13. 5. 2019

2019909 (DF88/19/82)

za mäso, Mäso-Tatry, Svit

21,03 EUR

Mäso Tatry

Obec Hôrka

13. 5. 2019

190792 (DF87/19/82)

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, Sp. N. Ves

121,00 EUR

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

13. 5. 2019

71912593 (DF86/19/82)

za školské horské mlieko, Tatr.mliek., Kežmarok

5,76 EUR

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

13. 5. 2019

302/2019 (DF85/19/82)

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.

40,42 EUR

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

13. 5. 2019

7/2019 (DF84/19/82)

za potraviny, Potraviny Hosa Hôrka

115,88 EUR

POTRAVINY HOSA, Jozef Hosa, 236, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka

13. 5. 2019

190672 (DF83/19/82)

za potraviny, TATRAPRIM Vrbov

97,75 EUR

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

13. 5. 2019

2019846 (DF82/19/82)

za mäso, Mäso-Tatry, Svit

23,50 EUR

Mäso Tatry

Obec Hôrka

13. 5. 2019

2019839 (DF81/19/82)

za mäso, Mäso-Tatry, Svit

23,24 EUR

Mäso Tatry

Obec Hôrka

13. 5. 2019

530912616 (DF80/19/82)

za potraviny, INMEDIA Zvolen

59,21 EUR

INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen

Obec Hôrka

13. 5. 2019

2019908 (DF80/19/81)

za mäso, Mäso-Tatry, Svit

12,91 EUR

Mäso Tatry

Obec Hôrka

13. 5. 2019

530912603 (DF79/19/82)

za potraviny, INMEDIA Zvolen

32,44 EUR

INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen

Obec Hôrka

13. 5. 2019

190791 (DF79/19/81)

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, Sp. N. Ves

80,54 EUR

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

13. 5. 2019

71912606 (DF78/19/81)

za školské horské mlieko, Tatr.mliek., Kežmarok

4,80 EUR

Tatranská mliekáreň, a.s., Nad Traťou 26, 06001 Kežmarok

Obec Hôrka

13. 5. 2019

303/2019 (DF77/19/81)

za chlieb, pečivo, Pekáreň Hôrka, s.r.o.

51,59 EUR

Pekáreň Hôrka s.r.o., Hôrka 344, 05912 Hôrka

Obec Hôrka

13. 5. 2019

8/2019 (DF76/19/81)

za potraviny, Potraviny Hosa Hôrka

95,68 EUR

POTRAVINY HOSA, Jozef Hosa, 236, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka

13. 5. 2019

190673 (DF75/19/81)

za potraviny, TATRAPRIM Vrbov

44,42 EUR

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

13. 5. 2019

2019845 (DF74/19/81)

za mäso, Mäso-Tatry, Svit

11,08 EUR

Mäso Tatry

Obec Hôrka

13. 5. 2019

2019837 (DF73/19/81)

za mäso, Mäso-Tatry, Svit

12,31 EUR

Mäso Tatry

Obec Hôrka

13. 5. 2019

530912631 (DF72/19/81)

za potraviny, INMEDIA, Zvolen

27,44 EUR

INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen

Obec Hôrka

13. 5. 2019

530912602 (DF71/19/81)

za potraviny, INMEDIA, Zvolen

36,17 EUR

INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF194190 220190184

Nákup stoličiek a stola ŠJ ZŠ

2 439,00 EUR

Baribal s.r.o.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF193190 20190018

Prenájom vysokozdvižnej plošiny

193,80 EUR

DSP Murín Stanislav

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF192190 2240001639

Elektrina

684,00 EUR

VSE a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF191190 190042

Inzercia - celá strana

100,00 EUR

Podtatranský kuriér s.r.o.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF190190 19054

Paušál servis 4/2019

217,50 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF189190 0419040246

Vyúčtovanie Zbierka zákonov

84,00 EUR

Poradca podnikateľa spol. s r.o.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF188190 519122866

Vodné a stočné Cintorín Hôrka

1,31 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF187190 519122865

Vodné a stočné Sigma

52,30 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF186190 519122858

Vodné a stočné OCú

31,34 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF185190 519122851

Vodné a stočné Nová Mš

26,14 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF184190 519122850

Vodné a stočné ZŠ

337,02 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF183190 519122849

Vodné a stočné Kultúrny dom

26,14 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF182190 519122848

Vodné a stočné Cintorín Ondrej

3,92 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF181190 519122847

Vodné a stočné TJ Baník

5,22 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF180190 519122846

Vodné a stočné MŠ

334,25 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF179190 519122845

Vodné a stočné Zdravotné stredisko

101,98 EUR

PVPS a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF178190 8232189506

Telefón 4/2019

315,92 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF177190 2019073

Stĺpik FeZn 60

20,88 EUR

Dopravné značenie Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF176190 1862019

právne služby 4/2019

324,00 EUR

AK Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF175190 8696937339

Spotreba zemného plynu nová MŠ

254,00 EUR

Spp a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF174190 19053

paušál servis 4/2019

60,00 EUR

Emisoft M.Kopáč

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF173190 2019010103

Kancelárske potreby M%

150,20 EUR

KP Plus s.r.o.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF172190 2192200342

Tlačivá - MŠ

8,60 EUR

Ševt a.s.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF171190 1935764

Prenájom rohoží ZŠ

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF170190 1935763

Prenájom rohoží Ocú

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

10. 5. 2019

DF169190 1935765

Prenájom rohože MŠ

12,84 EUR

Lindstrom s.r.o.

Obec Hôrka

7. 5. 2019

1919000678 (DF78/19/82)

Za školské ovocie

2,32 EUR

LUNYS, s.r.o.

Obec Hôrka

7. 5. 2019

2019763/2 (DF77/19/82)

Za mäso

1,02 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

7. 5. 2019

2019763/1 (DF/19/81)

Za mäso

5,62 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

2. 5. 2019

190634 (DF76/19/82)

za potraviny, TATRAPRIM Vrbov

59,76 EUR

Tatrapim, s.r.o., 344, 059 72 Vrbov

Obec Hôrka

2. 5. 2019

530911719 (DF76/19/82)

za potraviny, INMEDIA Zvolen

233,99 EUR

INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen

Obec Hôrka

2. 5. 2019

530911711 (DF74/19/82)

za potraviny, INMEDIA Zvolen

1,79 EUR

INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen

Obec Hôrka

2. 5. 2019

190628 (DF73/19/82)

za ovocie, zeleninu BIGIMI, Sp. N. Ves

203,41 EUR

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

2. 5. 2019

2019788 (DF72/19/82)

za mäso, Mäso-Tatry, Svit

82,07 EUR

Mäso Tatry

Obec Hôrka

2. 5. 2019

2019777 (DF71/19/82)

za mäso, Mäso-Tatry, Svit

21,03 EUR

Mäso Tatry

Obec Hôrka

2. 5. 2019

530911724 (DF69/19/81)

za potraviny, INMEDIA, Zvolen

87,50 EUR

INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen

Obec Hôrka

2. 5. 2019

530911710 (DF68/19/81)

za potraviny, INMEDIA, Zvolen

1,19 EUR

INMEDIA s r.o., 960 01 Zvolen

Obec Hôrka

2. 5. 2019

190627 (DF67/19/81)

za ovocie, zeleninu, BIGIMI, Sp. N. Ves

124,56 EUR

BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Hôrka

2. 5. 2019

2019787 (DF66/19/81)

za mäso, Mäso-Tatry, Svit

38,20 EUR

Mäso Tatry

Obec Hôrka

2. 5. 2019

2019776 (DF65/19/81)

za mäso, Mäso-Tatry, Svit

11,08 EUR

Mäso Tatry

Obec Hôrka

29. 4. 2019

2019704

Za mäso

28,28 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 4. 2019

530909681

Za potraviny

76,17 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

29. 4. 2019

530910547

Za potraviny

47,42 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

29. 4. 2019

237/2019

Za chlieb, pečivo

53,92 EUR

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 4. 2019

71909955

Za školské horské mlieko

2,88 EUR

Tatranská mliekáreň

Obec Hôrka

29. 4. 2019

2019686

Za mäso, mäs. výrobky

37,96 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 4. 2019

2019703

Za mäso

24,59 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 4. 2019

530909667

Za potraviny

121,50 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

29. 4. 2019

530910533

Za potraviny

61,34 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

29. 4. 2019

238/2019

Za chlieb, pečivo

30,19 EUR

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

Obec Hôrka

29. 4. 2019

71909943

Za školské horské mlieko

2,88 EUR

Tatranská mliekáreň

Obec Hôrka

24. 4. 2019

DF164190 19204230

Poplatok za potvrdenie

19,92 EUR

UniCredit Bank a.s.

Obec Hôrka

24. 4. 2019

DF159190 002440419

Studňa "Dom smútku"

759,11 EUR

Vodoshop s.r.o.

Obec Hôrka

24. 4. 2019

DF163190 20519001113

Vývoz BRKO 3/2019

33,60 EUR

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

24. 4. 2019

DF165190 19050

Počítačové služby

110,00 EUR

Emisoft Milan Kopáč

Obec Hôrka

24. 4. 2019

DF166190 190311

Toner - čierny -Ocú

65,00 EUR

ACOM PP s.r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

530908794

Za potraviny

18,20 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

530908828

Za potraviny

105,18 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

2019593

Za mäso

10,00 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

71908613

Za školské horské mlieko

2,88 EUR

Tatranská mliekáreň

Obec Hôrka

18. 4. 2019

190499

Za potraviny

63,07 EUR

TATRAPRIM s.r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

2062019

Za chlieb, pečivo

34,94 EUR

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

190518

Za ovocie, zeleninu

75,85 EUR

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

530908792

Za potraviny

42,89 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

530908810

Za potraviny

127,46 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

2019597

Za mäso

18,98 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

71908601

Za školské horské mlieko

2,88 EUR

Tatranská mliekáreň

Obec Hôrka

18. 4. 2019

190502

Za potraviny

126,14 EUR

TATRAPRIM s.r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

2082019

Za chlieb, pečivo

20,74 EUR

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

190519

Za ovocie, zeleninu

181,77 EUR

BIGIMI, s.r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

2019641

Za mäso

65,28 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

18. 4. 2019

2019640

Za mäso

34,82 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

17. 4. 2019

DF158190 20190208

Univerzál. um. prostr. na riad ŠJ ZŠ

32,58 EUR

Gastromarket Tatry s.r.o.

Obec Hôrka

17. 4. 2019

DF160190 8231552480

Mobilný telefón

42,43 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

17. 4. 2019

DF161190 8231552489

Mobilný telefón

9,48 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

17. 4. 2019

DF162190 19003

Údržba "Dom smútku"

90,71 EUR

TRIO-RNDr. Ľ.Pencáková

Obec Hôrka

17. 4. 2019

190294 DF156190

Počítačové vybavenie - rozšírenie hardwaru

190,00 EUR

ACOM PP s.r.o.

Obec Hôrka

17. 4. 2019

190296 DF157190

Eset predĺženie

268,80 EUR

ACOM PP s.r.o.

Obec Hôrka

12. 4. 2019

0322019 DF145190

Odborná literatúra - Susedské vzťahy

21,00 EUR

RVC -Štrba

Obec Hôrka

12. 4. 2019

1051900792 DF146190

Odvoz VOK KO 3/2019

1 095,09 EUR

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

12. 4. 2019

1051900793 DF147190

Zneškodnenie BRO 3/2019

438,84 EUR

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

12. 4. 2019

1051900791 DF148190

Odvoz KO 3/2019

2 972,33 EUR

Brantner Poprad s.r.o.

Obec Hôrka

12. 4. 2019

1900056 DF149190

Výmena akumulátora EZS - ZŠ,MŠ

55,56 EUR

Sartex - Anna Zemčáková

Obec Hôrka

12. 4. 2019

2290178143 DF150190

Elektrina

128,70 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

12. 4. 2019

2290100815 DF151190

Elektrina

186,77 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

12. 4. 2019

2290220288 DF152190

Elektrina

114,16 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

12. 4. 2019

2290137342 DF154190

Elektrina

219,19 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Hôrka

12. 4. 2019

20190006 DF155190

Tepovanie stoličiek a kobercov

426,00 EUR

TOSELI s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

1919000270

Za školské ovocie

8,05 EUR

LUNYS, s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

71907302

Za školské horské mlieko

2,88 EUR

Tatranská mliekáreň

Obec Hôrka

11. 4. 2019

2019503/2

Za mäso, mäsové výrobky

24,31 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

71907292

Za školské horské mlieko, TESCO mlieko

Neuvedené

Tatranská mliekáreň

Obec Hôrka

11. 4. 2019

2019503/1

Za mäsové výrobky

9,25 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

2019546

Za mäso, mäsové výrobky

19,38 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

2019584

Za mäso

19,51 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

530907885

Za potraviny

99,90 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

184/2019

Za chlieb, pečivo

31,87 EUR

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

1911910132

Za potraviny

108,35 EUR

AG FOODS SK, s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

2019544

Za mäso, mäsové výrobky

34,59 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

2019545

Za mäsové výrobky

2,20 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

2019585

Za mäso

36,21 EUR

Mäso - Tatry, s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

530907892

Za potraviny

137,99 EUR

INMEDIA, spol. s r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

183/2019

Za chlieb, pečivo

28,00 EUR

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

Obec Hôrka

11. 4. 2019

1911910118

Za potraviny

138,45 EUR

AG FOODS SK, s.r.o.

Obec Hôrka

10. 4. 2019

1712019 DF136190

Právne služby 3/2019

324,00 EUR

Advokátska kancelária Hudzík a Partners s.r.o.

Obec Hôrka

10. 4. 2019

802019 DF139190

Prenájom montážnej plošiny

354,96 EUR

CXDX Slovakia s.r.o.

Obec Hôrka

10. 4. 2019

5100018268 DF140190

Telefón 3/2019

307,02 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Hôrka

10. 4. 2019

19042 DF141190

Paušál servis Ocú 3/2019

267,50 EUR

Emisoft Milan Kopáč

Obec Hôrka

10. 4. 2019

19041 DF142190

Paušál servis 3/2019

60,00 EUR

Emisoft Milan Kopáč

Obec Hôrka

10. 4. 2019

1900081 DF143190

Prenájom boxu - skartácia dokumentov

7,20 EUR

OZO-Recycling s.r.o.

Obec Hôrka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 17.2.2020, 8:38:49

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

CESTOVNÝ PORIADOK

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 2. 2020
6 °C 1 °C
utorok 18. 2. 6/0 °C
streda 19. 2. 4/-2 °C
štvrtok 20. 2. 3/-3 °C

Anketa

VIRTUÁLNY CINTORÍN

VIRTUÁLNY CINTORÍN

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

ZMOS

Triedenie odpadu

NATUR -PACK

Otvorená samospráva

Otvorená samospráva